Ajankohtaista

Kaupungin työmaaurakat etenevät talven lähestyessä

Suvitien varrella ja Kiikartornin läheisyydessä oelva uudistetty ja päällystetty pysäköintialue.

Rauman kaupungilla on käynnissä useita työmaaurakoita, ja osa niistä valmistuu lähiviikkoina.

Suvitien pysäköintialueiden uudistustyöt ovat valmistumassa, ja vastaanottotarkastus pidetään 18.11. Kiikartornin läheisyydessä oleva sorapintainen pysäköintialue kunnostettiin ja päällystettiin. Rannan tuntumasta poistettiin iäkkäät terijoensalavat, ja tilalle istutettiin uusia lehtipuita. Alueelle tehdään keväällä uudet heinäistutukset.

Nokan taidetorpan läheisyydessä oleva metsäalue laajennettiin samassa yhteydessä pysäköintialueeksi. Puustoa poistettiin sekä pysäköintialueen laajentamisen vuoksi että maisemallisista syistä.

– Alue jätetään sorapintaiseksi, ja sinne voi pysäköidä myös trailerin. Suvitien uudistetuilla pysäköintialueilla on yhteensä 112 pysäköintiruutua, rakennuttajainsinööri Leena Ruusu-Viitanen kertoo.

Pysäköintialueiden urakoitsijana työskentelee Destia Oy.

Myös Purjehtijankadun katu- ja vesihuoltourakka saadaan päätökseen kahden viikon sisällä. Urakan vastaanotto on 27.11. Urakoitsijana toimii Infra Kiri Oy.

Katutoimi aloittaa talvella Syvärauman itäosan peruskunnostustyöt Kappelinsalmentieltä Antinkadulle.

Länsirannan katu- ja vesihuoltourakka aikataulussa

Kaupungin keskusta-alueella Länsirannan katu- ja vesihuoltourakka etenee aikataulussa. Länsirannan urakan myötä vesijohto- ja kaapeliputkitusliitoksia tullaan tekemään myös Luoteisväylällä.

– Luoteisväylä suljetaan välillä Karjalankatu–Valtakatu noin kahdeksi viikoksi marras-joulukuun vaihteessa. Tiedotamme tästä tarkemmin erikseen, Ruusu-Viitanen kertoo.

Länsirannan katu- ja vesihuoltourakasta vastaa Maarakennus Jalonen Oy.

Sampaanalassa jatketaan peruskunnostustöitä

Katutoimi on jatkanut Sampaanalassa keväällä alkanutta Tuomolanmäen kunnallistekniikan peruskunnostusta Rinnepolulla, Tuomolanpolulla ja Tuomolantiellä. Katujen rakennekerrokset, vesihuolto ja valaistus uusitaan peruskunnostuksen yhteydessä.

– Tuomolanmäen työt ovat käynnissä talven tuloon asti. Keväällä urakkaa jatketaan asfaltointi- ja viimeistelytöillä, Ruusu-Viitanen sanoo.

Myös Metsärannantien peruskunnostus valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tuuliviirin länsiosan kunnallistekniikka valmistunut

Tuuliviirin länsiosan kunnallistekniikka on valmistunut Vanha-Lahden uudisalueella, ja uusilla tonteilla on päästy aloittamaan rakennustyöt.