Ajankohtaista

Kaupunginhallituksen puheenjohtajuus muuttuu palkalliseksi

Rauman kaupunginhallitus esittää maanantaina 18.9. pidettävässä kokouksessaan kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallituksen puheenjohtajuus muuttuu osa-aikaisesti palkalliseksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi on suostunut vastaanottamaan osa-aikaisen tehtävän määräaikaisesti kaupunginhallituksen toimikautena 1.10.2017–31.5.2019.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan työaika on 18,22 tuntia viikossa. Työaikaan lasketaan kuuluviksi ilta- ja viikonloppuun liittyvät edustustehtävät sekä muut sidosryhmä- ja vastaavat tapaamiset. Tehtävään sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta ja julkisten alojen eläkelakia.

Osa-aikaisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokonaispalkka on 2.500 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi hänelle maksetaan kokouspalkkiot. Hänen hallinnollisena esimiehenään toimii konsernipalveluiden toimialajohtaja Sari Salo.

Uusi kuntalaki mahdollistaa päätoimisen tai osa-aikaisen luottamustehtävän hoitamisen. Kuntalain keskeisenä tavoitteena on ollut luottamushenkilöiden aseman ja poliittisen johtamisen vahvistaminen.

Kuntalain 80 §:n mukaan osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin kuin kunnallisella viranhaltijalla. Luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta kertyy eläkettä.

Rauman kaupunginvaltuusto päättää esityksestä 25.9. kokouksessaan.