Ajankohtaista

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan talousarvioesityksen vuodelle 2020

Rauma-tunnus sinisellä taustapohjalla.

Rauman kaupunginhallitus hyväksyi 25.11. pidetyssä kokouksessaan kaupunginjohtajan vuoden 2020 talousarvioesityksen. Talousarvion yli/alijäämä hyväksyttiin tasolle -3,79 miljoonaa euroa.

Kaupungin investointiosasta kaupunginhallitus karsi 3,4 miljoonaa koko suunnitelmakaudelta 2020−2022. Investoinneista poistettiin Äijänsuon huoltorakennuksen osalta 870 000 euroa. Äijänsuon WC-tiloihin varattiin 30 000 euroa. Lisäksi poistettiin Metsotien kiertoliittymä, 500 000 euroa. Keskuspuiston kunnostamiseen varattiin 50 000 euroa esitetyn 450 000 euron sijaan. Ulkovalaistusverkon määrärahat puolitettiin koko suunnitelmakauden osalta, mistä aiheutuu 1,025 miljoonan euron vähennys. Keskustan kehittämiseen suunnitelmakaudelta osoitettiin 675 000 euroa esitetyn 1,3 miljoonan sijaan.

Otanlahden ja Fåfängan alueiden kehittämiseen tulee laatia hankesuunnitelmat kustannusarvioineen kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi. Laskutusjärjestelmän mukaiset autohankinnat poistettiin investointiohjelmasta sekä siirrettiin hankittaviksi leasing-rahoituksella ja katettaviksi käyttötalouden sisältä.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupungin taloutta tasapainotetaan vuoden 2020 aikana niin, että tilikauden tulos on vuoden päättyessä +-0 euroa. Kaupunginhallitus ohjaa asian valmistelua ja tuo tätä koskevat talousarviomuutokset valtuuston päätettäväksi vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2020 lopullisesta talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto 9.12. kokouksessaan.