Ajankohtaista

Kaupunginhallitus käsittelee Rauman joukkoliikenteen palvelutasoa 23.5.

Savila linja-autot paikallisliikenne

Rauman kaupunginhallitus käsittelee Rauman joukkoliikenteen kehittämisselvitystä ja palvelutasotavoitteita vuosille 2023–2028 kokouksessaan maanantaina 23.5. Palvelutasovaihtoehtoja on kolme, joista esitetään valittavaksi tarjonnaltaan ja kustannuksiltaan keskimmäinen.

– Niin sanottu kultaisen keskitien vaihtoehto tarjoaisi selkeän parannuksen nykyiseen palvelutasoon joukkoliikennealueella. Erityisesti keskustan länsiosan, Lajon ja Kappelinluhdan alueilla uudistukset olisivat merkittäviä, liikennesuunnittelija Julius Tavasti kertoo.

Esitetyssä vaihtoehdossa vuoromäärä vähenisi Uotilassa, mutta aikataulusuunnittelulla tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan aiempaa paremmin. Kaaron ja Sorkan alueilla liikennöintiaikaa voitaisiin sen sijaan pidentää. Lisäksi kylistä turvattaisiin arkiliikkumisen mahdollisuudet.

Joukkoliikenteen parhaan kysynnän alueeksi on tunnistettu ydinkeskusta sekä keskustan tuntumassa sijaitsevat asuinalueet.

– Paikallisliikenne rakentuu säteittäisistä runkolinjoista asuinalueilta keskustaan. Parhaan kysynnän alueella Rauman joukkoliikenne tarjoaa kilpailukykyisen vaihtoehdon henkilöautoilulle, Tavasti toteaa.

Kaupunkilaisten kestävää liikkumista tuetaan parantamalla joukkoliikenteen palvelutasoa, laajentamalla palvelualuetta ja selkeyttämällä linjastoa. Keskusta-alueen palvelut, koulut ja työpaikat on mahdollista saavuttaa joukkoliikenteellä.

– Lisäksi esteetön paikallisliikenne voisi korvata palveluliikennettä ympäri vuoden. Hyvä palvelutaso pyritään säilyttämään myös kesällä, Tavasti sanoo.

Palvelutasotyössä on arvioitu kutsuliikenteen roolia osana paikallisliikennettä. Kutsuliikennettä voitaisiin pilotoida niillä alueilla tai niinä aikoina, kun paikallisliikenteen kysyntä on vähäistä.

Palvelutasopäätöksen jälkeen alkaa joukkoliikenteen asiakaskokemuksen sekä tarkempien reittien ja aikataulujen suunnittelu. Kultaiseksi keskitieksi nimetyn vaihtoehdon vuosikustannusarvio on 1,2 miljoonaa euroa, josta paikallisliikenteen osuus on miljoona euroa.

– Kaupunki saa paikallisliikenteen lipputulot, joten lopullinen kustannustaso riippuu muun muassa matkustajamäärien kehityksestä, Tavasti tarkentaa.

Joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma valmistuu touko-kesäkuun aikana, jonka jälkeen liikenne kilpailutetaan. Rauman uudistettu joukkoliikenne on kaupunkilaisten käytettävissä tammikuussa 2023.