Ajankohtaista

Kaupunki on tehostanut tilojen siivoustyötä koronaepidemian aikana

Käsi pyyhkimässä ovenkahvaa rätillä.

Vallitseva koronaepidemia on heijastunut myös Rauman kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelujen päivittäistoimintoihin. Koko palvelutuotannon henkilöstö on organisoitu toimimaan muuttuneessa tilanteessa. Oma henkilöstö sekä ulkoiset palveluntuottajat ovat suhtautuneet tehtyihin muutoksiin joustavasti ja vastuullisesti nopeasta aikataulusta huolimatta.

Ruoka- ja puhtauspalvelut suorittaa toimitilojen ja keittiöiden siivoustehtävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen yhteistyössä laatimien Covid-19-koronaepidemiaohjeistusten mukaisesti. Tavanomaisen siivouksen lisäksi kosketuspintoja puhdistetaan tehostetusti useita kertoja päivässä. Toimipisteisiin on ohjattu lisätyövoimaa poikkeustilan takia suljetuista työkohteista.

Tehokkaalla, järjestelmällisellä ja vastuullisella siivoustyöllä varmistetaan terveellinen ja turvallinen palvelu muun muassa poikkeustilan aikanakin toimivissa kouluissa ja päiväkodeissa.

Myös vanhuspalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä siivoustyön merkitys korostuu entisestään poikkeusaikana. Näissäkin tiloissa on kasvaneen kosketuspintojen pyyhkimistarpeen mahdollistamiseksi lisätty päivittäisen siivoushenkilöstön määrää. Sosiaali- ja terveystoimialan tiloissa noudatetaan lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiirin ja terveyspalveluiden infektioyksikön ohjeita ja linjauksia sekä tehdään aktiivista yhteistyötä toimialan omien hygieniahoitajien kanssa.

– Useat ruokapalvelutyöntekijät perehtyvät tällä hetkellä siivoustyöhön. Epidemian jatkuessa varmistamme ja mahdollistamme näin laitoshuoltajien siirtämisen sosiaali- ja terveystoimialan kohteisiin, palvelujohtaja Pirjo Vainio sanoo.

– Hyvä käsihygienia sekä muiden valtakunnallisten toimintaohjeiden noudattaminen ovat kuitenkin tartuntojen ehkäisemisessä etusijalla ja varotoimenpiteistä tärkeimpiä, palvelupäällikkö Sirke Keskitalo toteaa.