Ajankohtaista

Kaupunki vastaa robottipuheluista esitettyihin kysymyksiin

Kaupunginjohtaja Luukkonen äänittämässä robottipuhelua.

Rauman kaupunki tiedotti maanantaina 15.3., että Rauman kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen soittaa huhti-toukokuun aikana tuhansille raumalaisille robotin avustuksella. Koska asia on herättänyt laajasti mielenkiintoa ja kysymyksiä, tässä julkisesti vastauksia muutamiin yleisimpiin kysymyksiin.

Tutustu myös videoon, jossa kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen äänittää puhelun sisältöä robotille.

1. Mikä tämä ”puhelinrobotti” on?

Puhelinrobotti on tietokoneohjelma, joka soittaa puheluita ihmisten puolesta. Robotin äänenä voidaan käyttää joko synteettistä eli tietokoneella tehtyä ääntä tai ihmisen äänittämää ääntä. Raumalla kaupunginjohtaja itse halusi antaa äänensä robotin käyttöön.

2. Miksi robotti soittaa raumalaisille?

Puhelujen tarkoitus on kerätä raumalaisten näkemyksiä kaupungin kehittämisestä ja kehittämisen kohteista. Raumalle valitaan kesän kunnallisvaaleissa uusi valtuusto, ja sen ensimmäisiä tehtäviä on laatia strateginen suunnitelma kaupungin kehittämisestä, kärjistä ja painopisteistä. Eli siitä, mihin erityisesti panostetaan seuraavina vuosina ja minkälaiseksi Raumaa halutaan kehittää. Tässä suunnittelutyössä valtuutetut haluavat kuulla raumalaisten näkemyksiä.

3. Milloin robotti soittaa?

Emme vielä tiedä tarkkaa ajankohtaa, sillä puhelua valmistellaan vielä teknisesti. Suunnitelmissa on, että robotti pääsisi aloittamaan puhelut huhtikuun puolivälin tienoilla. Tiedotamme asiasta näkyvästi, ennenkuin puhelut alkavat.

4. Onko tämä kertaluonteinen kysely?

Tämä on kertaluonteinen kysely ja liittyy nimenomaan strategiseen suunnitteluun. Samalla kaupunki haluaa kokeilla, miten robottipuhelut soveltuvat kuntalaisten osallistamiseen ja miten osallistaminen ja digitalisaation mahdollisuudet voidaan yhdistää. Jos kokemukset ovat hyviä, voidaan robottipuheluita käyttää jatkossakin.

5. Miksi soittajana on robotti, miksi kaupunginjohtaja ei soita henkilökohtaisesti?

Kaupunki haluaa todella monien raumalaisten vastaavan kysymyksiin, joten kaupunginjohtajalla kuluisi aikaa puhelujen soittamiseen useita viikkoja. Puhelinrobotti sen sijaan pystyy soittamaan jopa 18 000 puhelua tunnissa ja muuttamaan vastaukset saman tien raporttimuotoon. Puhelinrobotti on siis todella tehokas väline raumalaisten haastattelemisessa.

6. Kenelle soitetaan?

Robotti soittaa 18 vuotta täyttäneille, joiden kotikunta on Rauma ja joiden puhelinnumero oli saatavissa Profinderin kautta. Löydetyistä numeroista lankapuhelinnumeroita oli 672 kappaletta ja matkapuhelinnumeroita 14 747 kappaletta.

Ihan kaikkien raumalaisten puhelinnumeroita ei onnistuttu selvittämään. Esimerkiksi työpuhelimia ei ole soittolistalla mukana. Robotin soittolistalla on lähes puolet 18 vuotta täyttäneistä raumalaisista.

7. Mitä kaupunginjohtaja kysyy puheluissa?

Kaupunginjohtaja kysyy helppoja kysymyksiä, joihin voi vastata numeronäppäintä painamalla. Kysymyksissä esitetään vaihtoehtoja, joista voi numeronäppäimellä valita omaa mielipidettä vastaavan vastauksen. Mukana on myös pari niin sanottua vapaan vastauksen kysymystä, joihin voi vastata sanallisesti kaupunginjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti. Varminta on vastata yleiskielellä, sillä robotilla voi olla vaikeuksia ymmärtää rauman kieltä ja muita murteita.

8. Mistä puhelinnumerot ovat peräisin?

Rauman kaupungin väestötietorekisteristä poimittiin 18 vuotta täyttäneiden asukkaiden nimet ja osoitteet. Tiedot toimitettiin Profinderille, mikä yhdisti niihin puhelinnumerot.

9. Mitä puheluissa kerätyille vastauksille tapahtuu?

Kaupunki hyödyntää vastauksia laatiessaan strategista suunnitelmaa seuraavalle valtuustokaudelle, joka on neljän vuoden mittainen. Yhteenveto vastauksista menee esimerkiksi kaupungin johtoryhmän, kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsiteltäväksi.

10. Miten tietoturva huomioidaan?

Kaupungin puolella vastauksia käsittelevät vain ne, jotka työstävät ja analysoivat vastauksia. Tuloksista ei ilmene, kuka vastaukset on antanut. Suurin osa tuloksista esitetään lukuina ja prosenttiosuuksina.

11. Näin kriisin aikaan on liikkeellä myös huijareita. Mistä tiedän, mikä puhelu tulee oikeasti Rauman kaupungilta?

Kerromme etukäteen julkisuuteen, mistä numerosta puhelut soitetaan.

12. Mistä numerosta puhelu tulee?

Emme vielä tiedä, mistä numerosta robotti soittaa, mutta tiedotamme siitä heti, kun numero on valittu.

13. Mitä jos en ehdi vastata puheluun, soittaako robotti uudelleen?

Robottia voi myös pyytää soittamaan myöhemmin uudelleen, jos puhelu tulee huonona ajankohtana.

14. Ymmärtääkö robotti Rauman murretta?

Tietokone tunnistaa ja ymmärtää suomen kieltä hyvin, mutta Rauman murre ei välttämättä taivu robotilta täydellisesti. Robotti tekee kuitenkin parhaansa. Robotin tehtävää voi helpottaa puhumalla yleiskieltä. Ääninauhoitteet ovat jälkikäteen tarkistettavissa, mikäli jokin kohta jää robotille epäselväksi. Suurin osa kysymyksistä perustuu valmiiksi annettuihin vaihtoehtoihin. Puheentunnistus antaa kuitenkin mahdollisuuden arvokkaan lisätiedon keräämiseen.

15. Kirjaako puhelurobotti vastaukset suoraan raporttiin?

Robotti tunnistaa puhelimen nappien painallukset ja tietää, mikä numeronäppäin tarkoittaa mitäkin vastausta. Kaupunkilaisten vastaukset tallentuvat tietokantaan, ja vastausten perusteella robotti koostaa valmiin raportin.

16. Kuka litteroi puhelimitse saadut vastaukset?

Robotti tekee litterointityön, mutta joissain tapauksessa ihmisen tekemä lisälitterointi voi olla tarpeen. Tavoitteena on kuitenkin, että robotti tuottaa kerätyistä tiedoista helposti hyödynnettävää informaatiota. Ihmisen tehtäväksi jää tarkastella raportin sisältöä ja käydä läpi vapaat vastaukset.