Ajankohtaista

Kesäteekkarikampanja on todettu toimivaksi – opiskelijat työllistyneet hyvin raumalaisiin yrityksiin

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelija merenkulun opiskelija sekstantti kädessä

Rauman kaupunki on toteuttanut neljän vuoden ajan kesäteekkarikampanjaa. Tavoitteena on kannustaa nuoria työllistymään raumalaisiin yrityksiin, tuoda Raumalle osaavaa työvoimaa sekä lisätä Rauman kaupungin tunnettuutta teknillisten alojen opiskelijoiden keskuudessa. Vuosien varrella mukana olleita nuoria haastateltiin hiljattain ja samalla kartoitettiin kampanjan vaikuttavuutta osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kesäteekkarikampanjaan osallistuville, raumalaisiin yrityksiin työllistyville teekkariopiskelijoille on tarjottu vuokra-asunto sekä kaupunkiliikenteen bussikortti tai polkupyörä ilmaiseksi kolmen kuukauden ajaksi. Vuosien 2017–2020 aikana kampanjaan on osallistunut kaikkiaan 64 teekkaria, joista yhdeksän on ollut mukana kahdesti.

– Ensimmäisten kolmen vuoden aikana kampanjaan osallistui yhteensä 38 opiskelijaa, joista 16 on kiinnittynyt vahvasti Raumaan. He työskentelevät edelleen raumalaisessa yrityksessä tai suorittavat parhaillaan diplomi-insinöörityötä Raumalla. Tämä on mielestäni erittäin hyvä tulos, joka kannustaa jatkamaan kampanjan toteutusta, yritysasiantuntija Heikki M. Nurmi kertoo.

Kuluneen vuoden aikana kesäteekkarikampanja houkutteli mukaan 20 opiskelijaa. Näistä opiskelijoista viisi on jatkanut kesätöiden jälkeen samassa yrityksessä jossain muodossa palkkatyössä. Opiskelijoilla on kiinnostusta tulla Raumalle myös tulevana kesänä.

– Pohdimme parhaillaan ensi kesän teekkarikampanjan järjestämistä. Saatujen tulosten perusteella näyttäisi siltä, että kampanjaa kannattaisi jatkaa. Tänä vuonna kampanjaan haki mukaan hieman aiempaa vähemmän opiskelijoita, mutta koronaepidemiasta huolimatta kaikkien mukaan valittujen kesätyöt toteutuivat normaalisti, Nurmi toteaa.

Poikkeuksellisen kevään ja kesän vuoksi nuorten verkostoitumistapahtuma rajattiin Raumalla kesäteekkarilounaaseen. Lounas oli nuorten keskuudessa erittäin pidetty.

– Ensi kertaa järjestetty teekkarilounas oli menestys. Nuoret innostuivat verkostoitumaan oma-aloitteisesti keskenään.