Ajankohtaista

Keskustan osayleiskaava keskustelutti raumalaisia

karin kenttä kauppakeskus kaava

Kaupungintalon valtuustosalissa järjestettiin maanantaina 9.4. yleisölle avoin keskustelutilaisuus, jonka aiheena oli keskustan osayleiskaava. Paikalle oli saapunut viitisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta, jotka esittivät aktiivisesti kysymyksiä sekä osayleiskaavasta että siihen läheisesti liittyvistä asioista.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi teknisen toimialan johtaja Tomi Suvanto. Hän muistutti osallistujille, että osayleiskaava on ikään kuin korttelitason suunnitelma ja toivoi, että keskusteluissa ei vielä mennä tonttien tasolle. Yksittäisiä tontteja koskevat asiat tulevat esille asemakaavatasolla.

Osayleiskaavan merkitystä avasi kaavoitusjohtaja Juha Eskolin, joka selvitti osayleiskaavan suhdetta muihin kaavatasoihin ja jo olemassa oleviin kaavoihin. Hänen mukaansa osayleiskaavan tavoitteena on kuvata maailmanperintöalueen, sen suojavyöhykkeen sekä ydinkeskustan toimintojen välisiä suhteita.

Kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi kävi läpi keskeistä maankäyttöä koskevia asioita ja kertoi muun muassa kaavaan merkityistä uusista alueista, joita ovat kauppakeskusta varten suunniteltu Länsiranta sekä liikunta-, vapaa-aika- ja koulukeskukselle suunniteltu Karin kentän alue.

Osayleiskaava-alueen liikennettä ja pysäköintiä avasi suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja. Hän totesi, että Rauman keskusta-alueella on jo usean vuoden ajan kevennetty liikennettä, jotta kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikkuminen olisi mahdollisimman turvallista. Esimerkiksi autoilulle keskustassa määritellyt matalat nopeudet ovat osa tätä keventämistä. Keskustaa ympäröivien teiden ja katujen liikennemäärät lasketaan kahden vuoden välein, ja laskennan tulokset on huomioitu osayleiskaavatyössä.

Matkailupäällikkö Irene Villasen nosti esille keskusta-alueen vetovoiman ja saavutettavuuden ja totesi osayleiskaavan tukevan niitä. Villasen mukaan vetovoimainen keskusta luo vetovoimaa koko Rauman seutukuntaan ja saavutettavuudesta hyötyvät sekä Raumalla vierailevat matkailijat että kaupungin asukkaat.

Kaupallisen keskustan voimakartta oli kaupunkikehitysjohtaja Rikumatti Levomäen aiheena. Hän totesi, että osayleiskaavaan merkitty ydinkeskusta vastaa vuonna 2017 toteutetun elinvoimalaskennan tuloksia ja osayleiskaava mahdollistaa kaupallisen toiminnan jatkumisen ja kehittämisen.

Paikalla olleet kuntalaiset esittivät runsaasti kysymyksiä. Heitä kiinnostivat Länsirannan alue eli suunnitteilla oleva kauppakeskus, linja-autoasema sekä näistä laaditut havainnekuvat. Nykyistä linja-autoasemaa ja sen ympäristön väljyyttä ehdotettiin säilytettäväksi. Myös kaukoliikenteen, paikallisliikenteen, henkilöjunaliikenteen ja taksitoiminnan sijoittaminen yhteiseen paikkaan nousi esiin.

Uimahallin sijoituspaikkaa toivottiin vielä harkittavan. Myös Karin kentän parkkipaikkojen riittävyys askarrutti. Turisteille kaivattiin lisää paikoitustilaa ja pyöräilijöiden kulkeminen muun liikenteen seassa huolestutti.

Keskustan osayleiskaava on nähtävillä 7.5. asti palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2. Kuulutusaineisto löytyy myös kaupungin nettisivuilta osoitteesta rauma.fi/palvelut/kaavoitus.

Keskustan osayleiskaava

Karin kenttä