Koirien ulkoiluttaminen Äyhönjärven raakavesialtaan ympäristössä ei ole suositeltavaa

Äyhönjärvi

Äyhönjärven rantaympäristössä liikkuvien tulee huolehtia veden ja ympäristön puhtaudesta, sillä järvi on raumalaisten vedensaannin kannalta erittäin tärkeä alue. Äyhönjärvestä otettavasta raakavedestä valmistetaan talousvettä kaupunkilaisten käyttöön.

Raakaveden laadun turvaamiseksi koirien ulkoiluttaminen ja uittaminen järven rannoilla ei ole suotavaa. Myös kaikenlainen ympäristön roskaaminen ja likaaminen on kielletty.

– Jokaisen ulkoilijan tulee kantaa vastuu siitä, miten käyttäytyy ulkoillessa. Raumalla on monia paikkoja, joissa koiran kanssa on hyvä ulkoilla, mutta Äyhönjärven ympäristö ei ole tähän tarkoitukseen suositeltava. Äyhönjärvi on meidän talousvetemme lähde, joten sen ympäristössä on tärkeää käyttäytyä vastuullisesti, Rauman Veden liikelaitosjohtaja Jukka Vastamäki muistuttaa.