Ajankohtaista

Kordelinin säätiön Rauman rahastosta apurahoja nuorille ja paikalliseen kulttuuriin

Alfred Kordelinin säätiön Rauman rahaston logo

Alfred Kordelinin säätiön Rauman rahaston vuoden 2022 kulttuurin ja taiteen apurahat on jaettu. Rahasto jakoi yhteensä 18 600 euroa apurahoja kahdeksalle yksityishenkilölle ja yhteisölle. Apurahat olivat haettavissa tammikuun 2022 ajan.

Tänä vuonna apurahoilla tuetaan muun muassa nuorten musiikinopiskelijoiden soitinhankintoja, esittävien taiteiden hankkeita ja esitysten järjestämistä sekä taiteellista työskentelyä. Apurahahakemuksia vastaanotettiin tänä vuonna 30 kappaletta, yhteensä 201 714 euron edestä. Esitykset apurahansaajiksi valmisteli rahaston toimikunta. Alfred Kordelinin säätiön hallitus päätti apurahansaajista 23. maaliskuuta.

Apurahojen saajat vuonna 2022 ovat:

  • Sirkusryhmä Arctic Ensemble, Katusirkuskarnevaali –tapahtuman järjestämiseen 3 000
  • Opiskelija Aaro Elsilä, kontrabasson ja jousen hankintaan 3 000
  • Musiikin maisteri Jonne Grans, soolokitararesitaalin järjestämiseen 500
  • Musiikkipedagogi Veera Katila, perinnepuhaltimien hankintaan 3 000
  • Opiskelija Ilmari Kuusisto, marimban hankintaan 2 500
  • Nyplääjät ry, nypläystyynyjen hankkimiseen nypläyksenopetusta varten 1 000
  • Kuvataiteilija Meri Pauniaho, taiteelliseen työskentelyyn 3 000
  • Runoilija Nina Rintala, merirunojen kirjoitustyöhön 2 600

 

Apurahoja yhtäjaksoisesti yli 30 vuoden ajan – lahjoituksilla vaalitaan raumalaista taide – ja kulttuurielämää

Vuonna 1988 perustetun Rauman rahaston tarkoituksena on edistää raumalaista taide- ja kulttuurielämää. Rahasto jakaa apurahoja ja palkintoja raumalaisen käsityöperinteen vaalimiseen ja taiteelliseen työhön sekä tukee yhteiskunnallisesti merkittäviä saavutuksia ja innovaatioita. Vuosina 2006–2022 rahastosta on jaettu apurahoja lähes 270 000 euron edestä raumalaiseen kulttuurielämään, soitinapurahoina nuorille musiikinharrastajille, tuettu raumalaisten kulttuuriyhdistysten ja kulttuurialan ammattilaisten työtä sekä rahoitettu paikallisia taidehankkeita.

Rauman kaupunki kartutti viime vuonna rahaston pääomaa 10 000 eurolla Rauman 580 –juhlavuoden määrärahasta. Alfred Kordelinin säätiö voi ottaa vastaan Rauman rahastolle osoitettuja testamenttilahjoituksia.

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö. Säätiö jakaa vuosittain apurahoina ja palkintoina noin 5 miljoonaa euroa. Rauman rahasto on yksi kuudestatoista Alfred Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastosta.