Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Vanha Rauma hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteeksi. Juhlavuoden kunniaksi Vanhan Rauman korjausrakentamiskeskus Tammelaan toteutetaan vuosikymmeniä toivottu puuportti.

Vanhan Rauman kaupunkikuvassa merkittävässä asemassa ovat portit, jotka täydentävät korttelijulkisivut ja rajaavat pihatilat. 1970-luvulta lähtien Vanhan Rauman puuportteja on järjestelmällisesti pyritty korjaamaan ja katukuvaa täydentämään uusilla porteilla. Portit ovat olennainen osa Vanhaa Raumaa ja toivottavat tervetulleeksi talojen pihoille mentäessä.

– On hienoa, että vihdoin myös korjausrakentamiskeskus Tammela saa oman porttinsa, joka toimii hyvänä esimerkkinä alueella. Tähän asti portin aukko on ollut keskeneräisen näköinen, Vanhan Rauman suunnittelun ohjauksesta vastaava kaavoitusarkkitehti, vs. maailmanperintökoordinaattori Henri Raitio kertoo.

Tammelan talo on toiminut korjausrakentamiskeskuksena vuodesta 1998 alkaen ja sitä ennen musiikkiopistona ja asumiskäytössä. Siitä, milloin Tammelassa on viimeksi ollut portti, ei ole tarkkaa tietoa. Valokuvia Tammelan portista ei ole säilynyt. Vanhan Rauman alueella paljon suunnitelleen Arvi Forsmanin vuonna 1903 laatimassa piirustuksessa on Tammelaan esitetty portti.

Hankkeen alussa tutkittiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Suunnittelun lähtökohdaksi otettiin Forsmanin piirustus vuodelta 1903. Uuden suunnitelman on laatinut arkkitehti SAFA Timo Tuomola. Porttisuunnitelmassa on huomioitu nykyaikainen mitoitus, mutta suhteet ja sommitelma on tehty tasapainoiseksi. Porttisuunnitelma sisältää lukuisia yksityiskohtia toteutusta varten.

Rauman kaupunki on valinnut portin puuosien toteuttajaksi puuseppä Heikki Turusen Kauttualta ja metalliosien toteuttajaksi seppä Kristian von Pfalerin Yläneeltä.

– Portti on yksi haastavimmista puukaupungin rakennusosista suunnitella ja toteuttaa. Portit ovat herkkiä rakenteita, mutta hyvin suunniteltuina, toteutettuina ja hoidettuina niiden tulee kestää vähintään vuosikymmeniä, kaavoitusarkkitehti, vs. maailmanperintökoordinaattori Mervi Tammi kertoo.

Tammelan portin rakennuslupaa varten on poikkeuksellisesti pyydetty lausunto suoraan Museovirastolta, eikä Vanhan Rauman erityiselimeltä, koska hanketta hoitavat erityiselimen esittelijä Henri Raitio ja asiantuntijajäsen Mervi Tammi. Museovirasto puolsi hanketta.

– Tammelan portin rakentamisesta on usein puhuttu ja kyselty. On hienoa, että löytyi laaja tahtotila hankkeen toteuttamiseen. Portti täydentää merkittävältä osalta Eteläpitkäkadun kaupunkikuvaa ja toivottaa kaikki kävijät tervetulleiksi korjausrakentamiskeskukseen, Raitio ja Tammi iloitsevat.