Ajankohtaista

Korkein hallinto-oikeus suoritti katselmuksen Kanalin Länsirannan asemakaavamuutoksen alueesta 21.9.

kho-katselmus

Korkein hallinto-oikeus toimitti katselmuksen Raumalla perjantaina 21.9. Kanalin Länsirannan asemakaavamuutokseen liittyen. Katselmuksessa tarkastelun keskiössä olivat uuden kauppakeskuksen rakentamisen vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön sekä erityisesti Vanhan Rauman maailmanperintökohteeseen.

Katselmuksen aikana kierrettiin asemakaava-aluetta ja sen lähiympäristöä. Kierroksen aikana pistäydyttiin myös Vanhassa Raumassa. Havaintoja tehtiin valituslupahakemuksissa esille nousseista seikoista, kuten suunnitellun rakentamisen kaupunkikuvallisista tekijöistä. Puheenvuoroja esitettiin esimerkiksi rakennusten korkeuksiin sekä pysäköintialueisiin liittyen.

Teknisen toimialan toimialajohtaja Tomi Suvanto totesi katselmuksen toteutuneen tarkoituksenmukaisesti.

– Vanhan Rauman menestykseen vaikuttaa myös kaupungin elinvoima, Suvanto sanoo.

Katselmuksen yhteydessä ei pidetty suullista käsittelyä, mutta Korkein hallinto-oikeus ottaa huomioon kierroksen aikana tehdyt havainnot. Korkein hallinto-oikeus pyrkii antamaan asiasta päätöksen kokonaisuudessaan lokakuun loppuun mennessä.

Paikalla olivat korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusniemi, oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä sekä Jaakko Autio, oikeussihteeri Satu Sundberg ja projektipäällikkö Janna Lappalainen. Rauman kaupungin edustajien lisäksi mukana olivat myös muutoksenhakijat Vanha Rauma Yhdistys ry, Jukka Koivula ja Museovirasto.