Korona-aika näkyy Rauman sosiaalipalveluissa palvelutarpeen lisääntymisenä

Nainen ja mies keskustelemassa, lähikuva käsistä.

Kevään poikkeusolot ja vallitseva koronatilanne ovat vaikuttaneet Rauman sosiaalityön eri toimintoihin. Aikuissosiaalityössä, lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa korona-aika on lisännyt avuntarvetta sekä huoli-ilmoitusten ja sijoitustapausten määrää edellisvuoteen verrattuna. Vammaispalveluissa suurimpana muutoksena näkyi kuljetuspalvelun käytön väheneminen. Toisaalta esimerkiksi asuntojen muutostöihin ja hoitopalveluihin on käytetty enemmän määrärahoja.

– Kevään etäkouluaika oli monissa perheissä raskasta. Edelleen jatkuva epävarmuus koronatilanteen kehittymisestä lisää vanhempien ahdistuneisuutta ja arjen kuormitusta. Kotona vietetyn ajan lisääntyminen ja perheiden sisäisen vuorovaikutuksen haasteiden korostuminen näkyvät kasvaneena perhetyön tarpeena, Nortamon Perhekeskuksen päällikkö Anna Kuromaa kertoo.

Lastensuojelussa kiireellisten sijoitusten määrä oli 26 tammi-elokuussa vuonna 2019. Vastaavana aikana tänä vuonna sijoitusten määrä oli 45.

– Aiemmin uusia huostaanottoja on ollut noin kymmenen tapausta vuodessa, mutta tänä vuonna määrä todennäköisesti ylittyy. Lisäksi avohuollon asiakkaita on kuluvana vuonna viime vuotta enemmän, lastensuojelutyön päällikkö Johanna Ylikoski toteaa.

Aikuissosiaalityössä pandemiatilanne on näkynyt muun muassa Kelan tekemien lakisääteisten ilmoitusten ja huoli-ilmoitusten määrän kasvuna. Vuonna 2019 ilmoituksia tuli heinäkuun loppuun mennessä 378 ja tänä vuonna lähes 500. Myönnettyjen toimeentuloturvaetuuksien ja maksuvaikeusongelmien määrissä on näkyvissä nousua valtakunnallisesti heikentyneen työllisyystilanteen myötä.

Keväällä vammaispalveluissa palvelutalojen asukkaiden käynnit talon ulkopuolella laskivat minimiin ja asiakkaiden kuntoutuspalvelut, työ- ja päivätoiminnat sekä harrastukset olivat tauolla. Lisäksi omaishoidon hakemuksia saapui vammaispalveluille aiempaa enemmän, varsinkin lapsiperheiltä. Muiden hakemusten määrässä ei ole ollut merkittäviä muutoksia verrattuna kahteen edelliseen vuoteen.