Koronaepidemia vaikuttaa myös Rauman keskustan yrityksiin voimakkaasti

Kuninkaankatu Vanhassa Raumassa

Maalis-huhtikuun aikana toteutettu elinvoimalaskenta osoittaa koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan vaikuttaneen voimakkaasti suomalaisten kaupunkikeskustojen elinvoimaan. Elävät Kaupunkikeskustat ry:n tekemässä laskennassa oli tänä vuonna mukana 35 kaupunkikeskustaa. Raumalla elävän keskustan muodostaa alue, joka rajoittuu Nortamonkatu-Eteläkatu-risteyksestä Otanaukion ja Citymarketin kautta Vanhan Rauman itäiselle reunalle.

Elinvoimalaskennan mukaan huhtikuun poikkeustila sulki tilapäisesti Suomessa yli puolet ravintoloista ja 17 % kivijalkamyymälöistä. Raumalla tilapäisesti ovensa olivat sulkeneet tutkimuksen tekohetkellä keskustan ravintoloista 33 % ja myymälöistä 14 %. Avoinna oleviksi ravintoloiksi laskettiin kaikki noutoruokaa tarjonneet ravintolat ja kahvilat.

Poikkeusoloista johtuvan merkittävän asiakaskadon aikana yritykset ovat keksineet uusia ja turvallisia tapoja palvella.

– Esimerkiksi kauppatorin myynti on vilkastunut, sillä ulkoilmassa tapahtuva myynti on koettu helpoksi ja turvalliseksi. Lisäksi riskiryhmille on tarjottu omia ostosaikoja, tuotteita on toimitettu suoraan koteihin ja näyteikkunoita on päivitetty esimerkiksi Instagramin avulla, Rauman Yrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Sari Pettersson kertoo.

Rauman Yrittäjät ry:n aiemmin jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan lähes kaikki vastanneet yrittäjät arvioivat koronatilanteen vaikuttavan vielä pitkään omaan toimintaan. Vaikutusten arvioidaan näkyvän vähintään syksyyn saakka.

Elinvoimalaskenta perustuu keskustojen liiketilojen kartoittamiseen ja luokitteluun. Siinä liiketilat luokitellaan niiden käytön mukaan lauantailiikkeisiin, ravintoloihin, arkiyrityksiin ja tyhjiin liiketiloihin. Laskennassa ovat mukana ne liiketilat, joilla on oma sisäänkäynti kadulle tai kauppakeskukseen. Laskenta on tehty Raumalla viimeksi vuonna 2017.

Alkuvuoden tutkimuslukujen mukaan koko maassa keskustojen elinvoimakehitys oli tasaantunut ennen poikkeusoloja, muuttuneiden kuluttajatottumusten, vahvistuneen verkkokaupan ja rakennemuutosten takia. Ravintoloiden osuus oli hienoisessa kasvussa koko maassa, myös Raumalla. Rauman elinvoimaluku oli ennen poikkeusoloja laskenut 8,9 % vuonna 2017 tehtyyn laskentaan verrattuna, johtuen liikkeiden määrän laskusta ja tyhjien liiketilojen lisääntymisestä. Elinvoimaluku on laskenut keskiarvoltaan noin 5 % vuositasolla kaikkien laskennassa mukana olevien kaupunkien kesken.