Laivurinpolun kevyen liikenteen väylä käyttöön elokuun alussa

Tietyömaan liikennemerkki

Laivurinpolun kevyen liikenteen väylä avataan käyttöön elokuun alussa sorapintaisena. Väylä erotetaan kerrostalotyömaasta työmaa-aidoilla. Kevytliikenneväylä asfaltoidaan loppuvuodesta ja samalla uusitaan valaistus välillä hotelli – Vähämaanpuiston silta.

Rauman Veden jätevesiviemärin siirtotyö on kestänyt aiemmin ilmoitettua kauemmin. Syynä tähän on ollut työn alkuvaiheessa esiin tullut pilaantunut maa-aines ja koko kaivumatkalla ollut erittäin pehmeä pohjamaa. Viemärikaivantoon jouduttiin asentamaan teräspontit sekä kaivannon pohja paalutettiin ja valettiin betonilaatta vielä linjan alle. Tällä varmistettiin linjan pysyminen oikeassa korkeusasemassa myös kerrostalon perustamistyön aikana.

Kuluvan viikon aikana uusi viemärilinja saadaan kytkettyä ja sen jälkeen kerrostalotyömaan rajapinnasta joudutaan kaivamaan vielä pilaantuneita maa-aineksia pois.