Ajankohtaista

Lapsia ja nuoria kuullaan kaupungintalolla 10.4.

nuorten kuulemispäivä 2018

Rauman nuorisopalvelut järjestää vuosittain Lasten ja nuorten kuulemispäivän, jossa Rauman kaupungin päättäjät keskustelevat lasten ja nuorten esille tuomista ajankohtaisista asioista. Tänä vuonna kuulemispäivä järjestetään 9. kertaa tiistaina 10.4. klo 13–16 Rauman kaupungintalolla.

Kuulemispäivään kutsuttiin Rauman Nuorisovaltuuston ja Lasten Parlamentin jäsenet, yläkoulujen sekä toisen asteen oppilaitosten oppilaskuntien puheenjohtajat, Rauman kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajistot, valtuustoryhmien puheenjohtajat, sivistysvaliokunta, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat sekä sivistystoimialan palvelualuejohtajat.

Kuulemispäivä on tarkoitettu vuoropuhelun mahdollistamiseksi, minkä myötä päättäjät saavat arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi.

Nuorisopassi, uusi uimahalli ja Karin kenttä päivän aiheina

Lasten ja nuorten kuulemispäivässä käsitellään Rauman uuden uimahallin rakentamista ja sisätoimintoja, valmistellaan nuorisopassin käyttöönottoa Raumalla sekä pohditaan Karin kentän piha-alueen kehittämistä. Lapset ja nuoret käyvät aiheita läpi ryhmätyöskentelynä. Ajatuksista ja ideoista kootaan päivän päätteeksi yhteenveto.

Nuorisopassin osalta ryhmässä pohdittiin erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja kartoitettiin lasten ja nuorten kiinnostuksen kohteita. Esimerkiksi karting ja soittoharrastukset nousivat keskustelussa esille. Erilaiset soittimet ovat usein kalliita, joten lapset ehdottivatkin mahdollisuutta soittimien lainaamiseen ja soittoharrastuksen kokeilemiseen.

Uimahallin sisätoiminnot ja rakentaminen kiinnostivat. Ryhmässä pohdittiin muun muassa pukuhuoneiden ja -kaappien kokoa sekä tilaratkaisuja. Perinteisiä pukukaappeja pidettiin sopivan kokoisina.

Karin kentän ulkoalueelle lapset ja nuoret ehdottivat istutettavan kasveja ja tuotavan tarpeeksi penkkejä, unohtamatta sadesuojaa. Myös erilaiset aktiviteetit nousivat esiin ja pienemmille koululaisille ehdotettiin rakennettavaksi leikkipuistoa.