Ajankohtaista

Lapsiperheiden kokemuksia Nortamon Perhekeskuksen palveluista kerätään kyselyn avulla

Nortamon Perhekeskuksen logo.

Lapsiperheiden kokemuksia Nortamon Perhekeskuksen palveluista tutkitaan kyselyn avulla. Kyselyssä tarkastellaan asiakkaiden kokemuksia muun muassa palveluiden saatavuudesta. Kyselyn kohderyhmä on 0–10 –vuotiaiden lasten vanhemmat. Tutkimus on osa opinnäytetyötä, jonka tilaajana on Nortamon Perhekeskus.

Kyselyyn voi vastata 31.3. asti tästä linkistä https://elomake.samk.fi//lomakkeet/11348/lomake.html

Kyselyyn vastataan nimettömästi ja luottamuksellisesti. Vastauksia hyödynnetään ainoastaan tässä tutkimuksessa. Tuloksia esiteltäessä vastaajien henkilöllisyys ei paljastu. Vastaukset hävitetään asianmukaisella tavalla tutkimuksen päätyttyä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja sen saa keskeyttää milloin tahansa.