Ajankohtaista

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään kyselyn avulla

Naulakko päiväkodin käytävällä. Naulakoiden yläpuolella lasten piirustuksia.

Kysely lasten, nuorten ja perheiden palveluista Satakunnassa on avoinna 22.4. asti. Kyselyssä selvitetään muun muassa millaista tukea perheet kaipaavat arkipäiviinsä ja miten sähköisten palveluiden avulla voitaisiin tukea arkipäivien sujumista.

Lisäksi selvitetään, miten vastaajien mielestä varhaiskasvatus ja koulu voisivat entistä paremmin auttaa lapsia ja nuoria voimaan hyvin sekä miten lasten, nuorten tai perheiden vaikuttamismahdollisuuksia omassa kunnassa ja maakunnassa voitaisiin kehittää.

Vastaa kyselyyn!

Tuloksia hyödynnetään SATULA-hankkeessa suunniteltaessa lasten, nuorten ja perheiden palveluita sekä niiden rakenteita ja toimintaperiaatteita Satakunnassa. Tuloksista tiedotetaan myös lapsiperhepalveluissa työskenteleviä ammattilaisia sekä kuntien päättäjiä.

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan vuosina 2016–2018 siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita. Satakunnassa lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelma on osa maakunta- ja sote-uudistusta. Ohjelmaa toteuttaa Satakunnassa tulevaisuus lapsissa (SATULA) -hanke yhteistyössä eri ammattilaisten sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa.

Tutustu LAPE-muutosohjelmaan