Ajankohtaista

Lastensuojelun asiakastyötä kehitetään pilottihankkeella

nukkekoti

Rauman kaupungin lastensuojelun palveluyksikön rakenteisiin pilotoidaan niin sanottua systeemistä työmallia. Mallilla tavoitellaan entistä intensiivisempää asiakaspalvelua sekä mahdollistetaan työntekijöiden parempi jaksaminen tehokkaan tiimityön avulla. Asiakkaiden kokonaisvaltaisempi kohtaaminen vaatii kuitenkin asiakasmäärien pienentämistä. Systeemistä työmallia viedään eteenpäin asiakaskohtaisesti.

Uuden työmallin myötä tulee selventää, mitä lastensuojelu on, ketkä sen pariin kuuluvat ja ketkä hyötyvät lastensuojelun palveluista. Tavoitteena on tarjota asiakkaille ja heidän perheilleen kokonaisvaltaista palvelua juuri heidän tarpeisiinsa kohdennettuna.

– Tavoittelemme yhteistä hyötyä, jossa myös muilla perheiden palveluilla on tärkeä rooli. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa voimme rakentaa paremmin toimivia palveluja tämän systeemisen mallin myötä. Lastensuojelu keskittyy asiakkaisiin, jotka tarvitsevat nimenomaan suojelua, kertoo sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti Eine Ruokonen.

Läpinäkyvyys työskentelyn ytimessä

Lastensuojelun asiakkaille systeeminen työmalli näkyy läpinäkyvänä työskentelynä. Asiakas pidetään avoimesti ajan tasalla häntä koskevista asioista. Kuuden hengen systeemisen työmallin tiimi pysyy myös yhdessä tietoisina asiakkaidensa asioista, jolloin asiakaspalveluun ei tule katkoksia esimerkiksi loma-aikoina.

Uutta toimintamallia laajennetaan lastensuojelun rakenteisiin tapauskohtaisesti. Tällä hetkellä systeemisen työmallin parissa on kuusi asiakasta. Pilotointivaihe käynnistyi tiimityöllä viime vuoden marraskuussa ja jatkuu vuoden 2018 loppuun asti.

– Olemme päässeet systeemisen työmallin asiakastapauksiin hyvin sisälle ja mielestäni lähtökohdat uudelle työskentelytavalle ovat hyvät. Työtä ja uuden opettelua tämä tietysti vaatii, mutta intoa riittää, toteaa tiimin koordinaattori, sosiaaliohjaaja Kirsi Furst.

Pilottihankkeeseen lähdettiin innolla mukaan

Kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti keväällä 2017 pilotointihankkeen, oltiin Raumalla heti kiinnostuneita lähtemään mukaan. Aiheeseen oli tutustuttu ja uuden työmallin tarpeesta keskusteltu työntekijöiden kesken jo aiemmin.

Rauman kaupungin lastensuojelutyön päällikkö Johanna Ylikosken mukaan Raumalla lähtökohdat työmallin toteuttamiseen ovat ainutlaatuiset – Rauman lastensuojelussa on neljä perheterapiaosaajaa ja tiimi toimii kokonaisuudessaan hyvin yhdessä.

– Työtä on paljon, mutta asiakastapauksien käsittelyyn olemme saaneet hyvin tukea. Kova työ palkitsee, kun pääsemme kohti tavoitteita, summaa sosiaalityöntekijä Päivi Toivonen.

Systeemisen työmallin pilotointihanke on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima hanke, joka on osa lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE). Suomessa hankkeeseen osallistuu 30 kuntaa.