Liika lumi tulee kuljettaa lumenkaatopaikalle

Luminen katu Vanhassa Raumassa

Talvisin lunta voi kertyä omalle tontille ja kiinteistöjen pihoille liikaa, jolloin lumi tulee kuljettaa lumenkaatopaikalle. Lunta ei saa kolata tai aurata naapurin tontille, kadulle tai puistoalueelle.

Raumalla erityisesti keskustan alueella jalkakäytävien liiallinen lumi aiheuttaa hankaluuksia. Katuosuudet kapenevat, kun jalkakäytäville kertynyt lumi leviää kadun varteen. Tämä hankaloittaa autojen pysäköimistä, eivätkä paikallisliikenteen bussit mahdu kulkemaan keskustassa sujuvasti.

Rauman kaupungin katutoimesta muistutetaan, että lunta saa viedä Isometsäntien varrella sijaitsevalle lumenkaatopaikalle veloituksetta ympäri vuorokauden. Lumenkaatopaikka on Pyynpäänkadun risteyksen jälkeen.

Katujen kunnossapitovastuu on pääosin kunnalla, mutta tontinhaltijan tulee pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena. Tontinhaltijat vastaavat kulkuteidensä talvihoidosta. Kiinteistön omistajan vastuulla on talvikunnossapidon osalta myös lumen ja jään poisto, liukkauden torjunta, hiekoitushiekan poisto sekä katuojien ja sadevesikourujen pitäminen lumettomana ja jäättömänä.