Liikennemerkkien päivitys aloitettiin 21.7.

Uusien liikennemerkkien asennusta Raumalla

Kesäkuussa voimaan tulleen uuden tieliikennelain myötä ajoratamerkinnät ja suuri osa liikennemerkeistä uudistuvat. Liikennemerkkien päivitystyö alkoi Raumalla tiistaina 21.7. Pyynpäässä suojatiemerkkien vaihdolla. Merkit päivitetään uusiin asuinalueittain.

Vaihtotyö aloitetaan suojateihin ja kevyen liikenteen väyliin liittyvistä merkeistä, joita on noin 4200. Pelkästään päivitettäviä suojatiemerkkejä on Rauman kaupunkialueella yli 1400. Lisäksi yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet merkitään alakilvillä kaksisuuntaisiksi, ja autoilijalle väistämisvelvollisilla pyöräteiden jatkeilla uusitaan ajoratamaalaukset. Samalla kolmiomerkkeihin lisätään kaksisuuntaisesta pyörätiestä varoittava alakilpi.

Koko Rauman katuverkkoa koskevan liikennemerkkien uusimisohjelman kesto on 6-7 vuotta. Uusimisohjelman ulkopuolella olevat merkit vaihdetaan uudenlaisiin, kun nykyiset tulevat käyttöikänsä päähän. Siirtymäaika uusien liikennemerkkien käyttöönotolle on pääosin 10 vuotta.