Lillonkarin ja Mantereenpään uimarannat ovat toistaiseksi uimakiellossa

Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuolto on keskiviikkona 22.7. päättänyt kieltää uimisen Lillonkarin ja Mantereenpään uimarannoilla. Uimakiellon syynä ovat uimarannoilta otetuissa uimavesinäytteissä todetut korkeat suolistoperäisten enterokokkibakteerien pitoisuudet. Uimakiellot ovat voimassa toistaiseksi.

Veden laatua seurataan tihennetysti. Uimakielto voidaan purkaa, kun sekä suolistoperäisten enterokokkien että Escherichia coli -bakteerin pitoisuus kahdessa peräkkäisessä näytteessä alittaa jälleen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa annetun toimenpiderajan.

Uimaveden laadun valvonnassa tutkitaan säännöllisesti suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerin pitoisuuksia. Tutkimusten tarkoituksena on havaita mahdollinen ulosteperäinen uimaveden saastuminen. Ulosteperäisesti saastuneessa uimavedessä uimiseen liittyy sairastumisriski. Vedessä saattaa olla erilaisia tautia aiheuttavia bakteereita, viruksia ja alkueläimiä. Saastuneessa vedessä uiminen voi aiheuttaa vatsatautia, ihotulehduksia tai silmätulehduksia.

Uimista Otanlahden uimarannalla suositellaan edelleen välttämään

Suolistoperäisten enterokokkien pesäkemäärä ylitti merkittävästi toimenpiderajan Otanlahden uimarannalta 20.7. otetussa näytteessä. Terveysvalvonta suosittelee välttämään uimista Otanlahden uimarannalla koko kesän ajan, koska Otanlahden uimaranta on luokiteltu huonoon uimavesiluokkaan. Otanlahden uimarannan uimavedestä otetaan kesän aikana näytteitä tavallista useammin, ja luokitus tehdään uudelleen vuoden 2020 uimakauden jälkeen.

Poroholman uimavesi täyttää vaatimukset

Poroholman uimarannalta 20.7. otetussa uusintanäytteessä ei todettu lainkaan suolistoperäisiä enterokokkeja.

Uimavesien laatu on Raumalla pääsääntöisesti hyvä

Viime viikolla 13.7. ja 15.7. otettiin uimavesinäytteet yhteensä kahdeltatoista pieneltä uimarannalta Rauman alueella. Indikaattoribakteerien pitoisuudet alittivat kaikilla rannoilla edellä mainittuja lukuun ottamatta selvästi toimenpiderajat, ja suurimmassa osassa rantoja uimaveden laatu oli erittäin hyvä. Sinilevää ei havaittu yhdelläkään uimarannalla viime viikolla tehtyjen näytteenottojen yhteydessä. Uimarantavesien tutkimustulosten yhteenvedot löytyvät terveysvalvonnan nettisivuilta.