Ajankohtaista

Lintujen ruokkiminen Kanalinrannassa kielletään

Rauman Kanali keväällä.

Rauman kaupunki kieltää lintujen ruokkimisen Kanalinrannassa keskustan alueella.

Lintujen ruokkiminen Kanalinrannassa on aiheuttanut haittaa erityisesti alueella sijaitseville ravintoloille. Lisäksi lintujen ruokkiminen heittämällä ruokaa maahan tai veteen houkuttelee helposti paikalle myös rottia.

Lintujen ruokkiminen muualla kaupungin alueella on sallittua, kunhan ruokinta hoidetaan oikein. Ruokinta ei saa houkutella paikalle haittaeläimiä, minkä vuoksi ruokaa ei pääsääntöisesti tule levittää maahan ja ruokintapaikan siisteydestä pitää huolehtia. Ruokintaan pitää käyttää linnuille soveltuvaa ravintoa. Esimerkiksi ihmisten ruoantähteitä ei pidä tarjota. Aina pitää myös muistaa huolehtia siitä, että ruokinta ei aiheuta haittaa naapureille. Esimerkiksi lokkeja, varislintuja tai puluja ei suositella ruokittavan kaupunkialueella.

Sekä vesilintuja että pikkulintuja tulisi ruokkia vain talvisin. Muuna aikana linnut löytävät riittävästi hyvälaatuista ravintoa luonnosta. Ruokinta saattaa aiheuttaa sen, että linnun ravinto jää liian yksipuoliseksi tai on lajille sopimatonta. Pahimmillaan tämä voi johtaa lintujen sairastumiseen. Erityisesti poikasten kehitys ja kasvu voi häiriintyä. Myös erilaiset sairaudet leviävät helposti ruokintapaikoilla, joille kokoontuu suuria määriä lintuja.