Lounais-Suomen Vuoden liikkuva koulu -palkinto myönnettiin Rauman kaupungille

Pesäpalloa pelaava tyttö.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vuoden 2019 Liikkuva koulu -palkinnon Rauman kaupungille ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä liikkumisen juurruttamisesta osaksi koulujen arkea.

Liikkuva koulu -palkinto luovutettiin Rauman kaupungin edustajille Liikkuva koulu ja opiskelu -alueseminaarin yhteydessä Turussa torstaina 31.10. Palkinto sisältää kunniakirjan ja 2500 euroa. Esityksen palkittavasta kohteesta teki Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry. Palkinnon luovutti opetus- ja kulttuuritoimen johtaja Esko Lukkarinen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta.

Palkitsemisperusteissa todettiin, että Rauman kaupungin Liikkuva koulu -kehittämistyö on ollut pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja vahvaa yhdessä tekemistä. Moni asia on vakiintunut osaksi pysyviä rakenteita, jolloin toiminnan jatkuvuus voidaan varmistaa. Kaupungin kouluissa on toteutettu Liikkuva koulu -toimintaa jo vuodesta 2010 alkaen jatkuvasti kehittäen.

Koulujen välisellä yhteistyöllä syntyy iloista liikettä

Raumalla on kaikissa kouluissa Liikkuva koulu -vastaavat, jotka muodostavat kaupungin Liikkuva koulu -tiimin. Lisäksi koordinoivana tahona on tätä tiiviimpi iskuryhmä. Liikunnallisuuden lisäämistä raumalaisten lasten ja nuorten parissa tukee se, että Liikkuva koulu on edelleen perusopetuksen kehittämiskohteena.

Koulujen välinen verkosto on Raumalla tehnyt hyvää yhteistyötä liikuntapalvelujen kanssa esimerkiksi liikuntavälinehankinnoissa. Kouluihin on tuotu myös yhteiset tempaukset, esimerkiksi Unelmien liikuntapäivä ja kouluissa kiertävät Sporttikärryt. Sporttikärry on urheilu- ja liikuntavälineillä täytetty peräkärry, joka siirtyy suunnitelmallisesti koulusta toiseen. Kärry tarjoaa lapsille ja nuorille koulupäiviin liikuntavälineitä, jotka tekevät liikkumisesta helppoa ja mielekästä. Lisäksi kärryt tarjoavat sellaisia välineitä, joita kouluissa ei välttämättä ole ennestään käytössä.

Rauman kouluissa on myös esimerkillisesti liikutettu lapsia ja nuoria paikallisten urheiluseurojen ja liikuntapalveluiden kanssa. Rauman seuraparlamentin kanssa yhteistyössä toteutetut Lasten Liike -kerhot on palkittu Satakunnan urheilugaalassa vuonna 2018 hyvänä esimerkkinä koulujen ja seurojen yhteistyöstä.

Tärkeää on ollut myös yhteistyö Rauman opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Opiskelijat ovat kouluttaneet koulujen 5.- ja 6.-luokkaisia oppilaita välkkäriliikuttajiksi jo useana lukuvuotena. Opiskelijoiden kanssa myös suunnitellaan ja toteutetaan MOVE-mittauksia.

Iltapäivätoiminnassa jatketaan lasten päivää Liikkuva koulu -hengessä. Yhteistyötä tehdään urheiluseurojen kanssa lajitutustumisien kautta ja toiminnassa pääpaino on päivittäisessä liikkumisessa sekä ulkoilussa.

Toiminnallisuus ja liikunta korostuvat oppimisen tukena

Liikkuva koulu -hankerahoitus päättyi viime kesänä. Hankerahoituksella hankittiin liikuntavälineitä kouluihin sekä koulutettiin opettajia. Raumalla hyväksi havaittu toimintamalli otettiin kuitenkin pysyvään käyttöön.

Liikkuva koulu -konsepti on edelleen Rauman kouluissa yhteisenä kehittämistavoitteena. Raumalla toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen takana on lähes 10 hengen iskuryhmä, joka muodostuu pääasiassa opettajista. Opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto on mukana Liikkuva koulu -ohjausryhmässä.

– Liikkuva koulu -toiminnan ympärillä on tehty Raumalla valtavasti työtä. Suuri kiitos kuuluu aktiivisille opettajille ala- ja yläkouluissa. Hienointa on, että toiminnallisuutta ja liikuntaa voidaan hyödyntää oppimisen tukena. Liikuntaa on tärkeä sisällyttää koulupäiviin ja monipuolistaa näin myös opetusta. Olemme Liikkuva koulu -palkinnosta mielissämme. Palkintosumma tullaan todennäköisesti käyttämään opettajien koulutukseen, Viljanen-Lehto sanoo.

Liikkuva koulu -toiminta laajentuu

Alueellisten Liikkuva koulu -palkintojen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus jakavat valtakunnallisen palkinnon 12.12.2019. Nykyinen hallitus tukee Liikkuva koulu -toiminnan laajentamista Liikkuva opiskelu -ohjelmaksi. Toisen asteen opiskelijoiden liikunnallisuuden lisäämiseen on valtion budjetissa varattu 2,8 miljoona euroa.