Ajankohtaista

Luanikas viherkäine Rauma -hanketta toteutetaan loppuvuoden ajan

Karjalankadun uusia kerrostaloja. Nainen ja lapset kävelemässä talojen ohi.

Luanikas viherkäine Rauma -hankkeen tavoitteena on laatia tiekartta tulevaisuuteen Rauman kestävän kaupunkikehityksen periaatteista. Nykyiset toimintatavat ja olemassa oleva tekemisen kulttuuri toimivat hyvänä pohjana.

Tiekartta laaditaan osallistavana prosessina, jolloin saadaan niin alueen elinkeinoelämä ja yritykset, kuntaorganisaation kaikki toimialat kuin kaupunkilaisetkin tiedostamaan kiertotalouden merkitys sekä sitoutumaan kestävää kaupunkikehitystä toteuttaviin toimiin. Tavoitteena on nostaa Rauma näkyväksi, ympäristöystävälliseksi, kestävää kaupunkikehitystä ja kiertotaloutta toteuttavaksi alueeksi, joka vaalii ainutlaatuista kulttuuriperintöään teollisuuden kehittäessä rinnalla ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Hankkeen avulla pystytään nostamaan esille juuri niitä asioita, joihin Rauman kaupungilla pitää jatkossa panostaa kestävän kaupunkikehityksen määrätietoiseksi edistämiseksi. Näitä voivat olla esimerkiksi kiertotalousasioiden entistä parempi huomioiminen julkisissa hankinnoissa, Rauman kaupungin strategian mukaisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen omaan asuin- ja elinympäristöön liittyvissä asioissa, kestävän matkailun kehittäminen, UNESCOn maailmanperintökohteiden sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden edistäminen sekä älykkäiden palveluiden ja digitalisaation hyödyntäminen.

Hankefaktat: