Ajankohtaista

Maailmanperintökohteiden hoitoavustusten ja paikallismuseoiden hankkeille myönnettävien avustusten haku käynnistyi 1.11.

Syksyistä Vanhaa Raumaa.

Museovirasto julisti 1.11.2017 haettavaksi vuoden 2018 maailmanperintökohteiden hoitoavustukset sekä paikallismuseoiden hankkeisiin myönnettävät avustukset. Avustusten hakuaika päättyy 15.12.2017 klo 15.

Suomen kuudesta Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksytystä kulttuuriperintökohteesta kaksi löytyy Raumalta: Vanha Rauma sekä Sammallahdenmäki.

Maailmanperintökohteiden hoitoavustuksia myönnetään ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen arvoisena ja niiden kriteerien mukaisesti, joilla kohde on merkitty maailmanperintöluetteloon. Avustuksia voivat hakea maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien rakennusten omistajat.

Avustuksilla tuetaan erityisesti kohteiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimista sekä niiden uhanalaisten osien säilymistä, joissa omistajan intressi on vähäinen.

Lisätietoa avustuksista löytyy museoviraston nettisivuilta.