Ajankohtaista

Merirauman ja Meriristin iltapäiväkerhotoiminta siirtyy Pohjoiskehän koulun tiloihin syksyllä 2019

Lasten tekemiä kuvistehtäviä luokan seinällä.

Rakenteilla olevaan Pohjoiskehän kouluun tulee tilat myös iltapäiväkerholle. Pyynpään koulun yksi opetussarja, Malmin ja Naulan, Merirauman sekä Syvärauman alakoulut siirtyvät ensi syksynä Pohjoiskehän koulun tiloihin. Tämän myötä Merirauman ja Meriristin ilmapäiväkerhotoiminta keskitetään Pohjoiskehälle. Opetustoiminta uudessa koulussa alkaa syksyllä 2019.

Tällä hetkellä Rauman kaupungin iltapäivätoiminnassa on mukana yhteensä 530 lasta. Pyynpään koulun sekä Kuovin nuorisotalon tiloissa järjestetään tällä hetkellä iltapäivätoimintaa yli 90 lapselle.

Pyynpään koulun opetussarjan sekä Malmin ja Naulan alakoulujen siirtyminen Pohjoiskehän kouluun helpottaa Rauman iltapäivätoiminnan lisätilantarvetta Pyynpään alueella.

– Tämänhetkisen lapsimääräarvion mukaan Pohjoiskehän koulun valmistuttua iltapäivätoimintaa varten tarvitaan jatkossa vain Pyynpään koulun tiloja. Kuovin nuorisotalolla ei ole enää tarvetta jatkaa toimintaa, iltapäivätoiminnan esimies Jutta Liiten kertoo.

Laatuun ja viihtyvyyteen panostetaan

Pohjoiskehän koulun uudet iltapäivätoimintatilat on suunniteltu 80–100 alueen lapselle. Iltapäivätoimintaa tullaan tarjoamaan arkisin klo 11–17 välisenä aikana.

– Lapset jaetaan toiminnassa pienempiin toimintaryhmiin, jotta iltapäivätoiminnan laatu ja viihtyvyys pystytään takamaan jatkossakin. Jokaista ryhmää johtaa nimetty vastuuohjaaja yhdessä muiden ohjaajien kanssa, Liiten tarkentaa.

Iltapäiväkerho-ohjaajat eivät automaattisesti siirry toimipaikkojen mukana Pohjoiskehän koululle, vaan mukana valinnassa ovat kaikki Rauman kaupungin iltapäivätoimintaryhmät.

Iltapäivätoiminnassa on yksi ohjaaja 10–12 lasta kohden iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaan, jota myös Pohjoiskehän koululla tullaan toteuttamaan.

– Syksyn aikana kaikilta Rauman kaupungin vakituisilta iltapäiväkerho-ohjaajilta tullaan kartoittamaan halukkuutta siirtyä uuden koulun iltapäiväkerhotoimintaan. Ohjaajamäärä varmistuu lapsimäärän varmistuttua kevään hakuajan jälkeen. Määrään vaikuttaa myös muun muassa erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä, Liiten sanoo.

Tilasuunnittelussa muunneltavuus edellä

Pohjoiskehän iltapäivätoiminnalle on suunniteltu yhteensä neljä toimitilaa. Yksi huone on muita tiloja isompi eli niin kutsuttu monitoimitila. Pienemmissä huoneissa on mahdollisuus askarrella, tehdä läksyjä, leikkiä kavereiden kanssa pienemmissä ryhmissä.

– Monitoimitila tukee lapsen liikunnantarvetta, temppuilua ja vauhdikkaampia leikkejä koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminnassa tullaan käyttämään myös koulun muita tiloja, kuten liikuntasalia, luokkia, ruokalaa ja ulkoilualueita yhteistyössä koulun ja esiopetuksen kanssa, Liiten kertoo.

Tarpeen ja toiminnan mukaan iltapäivätoiminnan tiloja ja luokkia voidaan yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi – näin ne ovat kaikkien toimijoiden yhteiskäytössä esimerkiksi koko päivän ajan. Tilojen monipuolinen käyttö ja muunneltavuus eri ryhmien tarpeisiin huomioidaan myös uuden koulun kalusteissa.