Ajankohtaista

Ministeri Saarikko ei luvannut Raumalle poikkeuslupaa eikä jatkoaikaa sairaalan leikkaustoiminnalle

Sairaalanmäki ja kukkaistutukset.

Toimialajohtaja Marja-Leena Alho esittää 15.8. kokoontuvalle Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että leikkaustoimintojen kilpailuttamisesta luovutaan ja että leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativasta toiminnasta aloitetaan neuvottelut Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena on kyseisen toiminnan ja sitä tekevän henkilöstön liikkeenluovutus Satakunnan sairaanhoitopiirille. Lisäksi Alho esittää, että Rauman sosiaali- ja terveystoimi jatkaa omana toimintana operatiivisten erikoisalojen poliklinikka- ja vuodeosastotoimintaa sekä polikliinista leikkaustoimintaa.

Alhon esitys perustuu Rauman kaupungin perjantaina 11.8. myöhään iltapäivällä saamaan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon kannanottoon Rauman aluesairaalan erikoisalojen hoitopalveluiden järjestämismahdollisuuksista. Kannanotossa todetaan selkeästi, että ministeri ei voi juridisesti myöntää kirurgiassa eikä päiväkirurgiassa Raumalle poikkeuslupaa tai jatkoaikaa, sillä asioista on säädetty terveydenhoitolain muutoksessa, joka hyväksyttiin joulukuussa 2016.

Terveydenhuoltolain mukaan leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Laki edellyttää myös, että sairaanhoitopiirien on järjestettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen.

Terveydenhuoltolaki koskee kunnallista toimintaa. Laki sosiaali-ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta edellyttää samaa vaatimusta laadusta ja potilasturvallisuudesta myös silloin, kun hankitaan palveluita yksityiseltä tuottajalta.

Rauman kaupungin, Satakunnan maakunnan ja Satasoten ja edustajat kävivät asiasta neuvotteluja Sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa 9. elokuuta. Rauman ensisijaisena tavoitteena oli säilyttää leikkaus- ja anestesiatoiminta omassa aluesairaalassaan. Rauman kaupunki pyysi STM:n ministeri Annika Saarikkoa harkitsemaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa leikkaustoiminnan osalta siihen asti, kunnes tulevan sosiaali- ja terveyslainsäädännön yksityiskohdat ovat varmistuneet ja Satakunnan sote-uudistuksen osalta on päästy tulevaa palveluverkkoa koskevaan suunnittelutyöhön.