Ajankohtaista

Monnankadun saneeraustyöt jatkuvat koko loppuvuoden

Ilmakuva Rauman keskusta-alueelta.

Monnankatu on vilkkaasti liikennöity kaupungin pääväylä, jonka saneeraus on vaatinut monenlaisia työvaiheita ja järjestelyjä. Työt aloitettiin vuoden 2016 toukokuussa, jolloin alkoi myös Lakarin vesihuoltolinjan rakentaminen, kaikkiaan noin 10 kilometrin matkalla. Saneerauksen yhteydessä on pyritty uusimaan samalla koko katualueen kunnallistekniikka ja kaikki kaapelit.

Monnankadun vesijohto- ja viemäröintityöt saatiin päätökseen aikataulussa. Peruskunnostustöiden yhteydessä Monnankadulle rakennettiin uutta paineviemärilinjaa HKScanin tuotantolaitoksen jätevesiä varten. Samalla uusittiin vesijohdot, jätevesiviemärit ja sadevesilinjat sekä kiinteistöjen tonttihaarat. Vanhaa kaukolämpölinjaa jouduttiin laskemaan myös joltain kohdin, koska kadun poikkileikkaus ja tasaus muuttuvat uuden suunnitelman myötä.

Vesihuoltotöiden valmistuttua siirryttiin katualueen kaapelointi-, suojaputkitus- ja massanvaihtotöihin. Parhaillaan näitä töitä tehdään Monnankadun sillan (Lännentien länsipää) ja Lensunkalliontien välisellä osuudella. Rauman Energia Oy joutuu remontin yhteydessä siirtämään useita vanhoja kaapeleita uuteen paikkaan. Työvaihe on erittäin hidasta ja vaatii erillisiä turvajärjestelyjä.

Monnankadulle asennetaan myös uudet valaisinjalustat ja uusi valaistus tulee Kourujärvenkadun ja Äyhönjärventien väliselle osuudelle molemmin puolin katua.

Massanvaihdon edetessä katua päästään jo osin asfaltoimaan. Päällystämisen jälkeen voidaan aloittaa reunakiven asennustyöt, välikaistojen kiveystyöt sekä Tarvolantien ja Monnankadun kiertoliittymän rakentaminen.

Työt jatkuvat Monnankadulla koko loppuvuoden. Ajorata saadaan kokonaisuudessaan päällystettyä vielä tänä vuonna. Loppuvuodesta on tarkoitus asentaa myös uudet liikennevalot Monnankadun ja Äyhöjärventien liittymäalueelle. Lopulliset viimeistelytyöt tehdään vuoden 2018 kevään aikana.

Lue lisää massanvaihtotöiden aiheuttamista liikennejärjestelyistä.