Ajankohtaista

Nanun koulu muuttaa väistötiloihin aikataulussa, Hj. Nortamon koulun muutto viivästyy

Aronahteen/Hj. Nortamon koulurakennus ulkoa.

Nanun ja Hj. Nortamon väistötiloihin liittyvät työt käynnistyivät vuodenvaihteessa 2018. Nanun muutto alkaa maaliskuun lopussa ja Hj. Nortamon koulu muuttaa aikaisintaan toukokuussa.

Nanun väistötilat etenevät yhä aikataulussa
Nanun koulun väistötilojen tilaelementtien pystytystyön aikataulu on täsmentynyt työn edetessä. Tämänhetkisen arvion mukaan tontille rakennettavista viidestä erillisestä rakennuksesta rakennukset A, D ja C valmistuvat ensin. Tavoitteena on, että rakennus A olisi muuttokunnossa 12.3., rakennukset D ja C 26.3. ja rakennus E 31.3. Rakennus B, jossa sijaitsevat muun muassa teknisen työn tilat, valmistuu alkuperäisen tavoiteaikataulun mukaisesti kesäkuussa 2018.

Väistötiloissa loppukevään sekä seuraavan lukuvuoden aikana tarvittavat koulutarvikkeet tilataan viikolla seitsemän ja irtaimiston hankintatilaus lähtee helmikuun aikana. Kovapintaisten kalusteiden puhdistaminen on kilpailutettu. Tarkempi ohjeistus irtaimiston ja muun materiaalin puhdistamisesta tai hävittämisestä annetaan lähiaikoina.

Urakoitsijan resurssipula viivästyttää Hj. Nortamon muuttoa
Hj. Nortamon väistötilojen rakennuksen perustustyöt ovat kestäneet arvioitua pidempään. Arvion mukaan tilaelementtien asennus alkaa 1.3. Asennustyö kestää arvioitua kauemmin urakoitsijan kevään toimitusruuhkan takia. Urakoitsijalla ei ole osoittaa Hj. Nortamon hankkeelle yhtä suuria resursseja kuin alkuvuonna olisi ollut mahdollista.

Tämänhetkisen arvion mukaan puolet tilaelementeistä on muuttokunnossa 15.5. mennessä. Toinen puoli rakennuksesta valmistuu kesän 2018 aikana. Käsitöiden opetukseen tarkoitetut tilat, jotka sijoitetaan Nanun koulun parkkipaikalle ruokalan viereen, valmistuvat kesän 2018 aikana syyslukukauden alkuun mennessä.

Nykyisten koulurakennusten kuntotutkimukset ovat jatkuneet
Molemmissa kouluissa tehtiin tammikuussa 2018 lisätutkimuksia. Lisätutkimuksilla pyritään saamaan riittävän kattava tieto rakennusten kunnosta tulevaa päätöksentekoa varten.
Ulkopuolisen asiantuntijan Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n laatima ensimmäinen asiaan liittyvä lausunto Hj. Nortamon koulusta saatiin 5.2. Lausunto on vielä kuitenkin siinä määrin puutteellinen, että sitä on täydennettävä muun muassa kustannusvertailulla.

Myöhemmin Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:ltä saadaan näkemys siitä, peruskorjataanko nykyiset koulurakennukset vai puretaanko ne ja korvataan uusilla rakennuksilla. Mikäli päädytään peruskorjaukseen, koulujen yhteyteen toteutetaan myös laajennusosat.

Tuleva päätöksenteko tulee merkittävässä määrin perustumaan ulkopuolisten asiantuntijan arvioon. Tavoitteena on, että Hj. Nortamoa koskeva tehdään viimeistään maaliskuun 2018 aikana.
Nanun koulurakennuksessa tehtyjen lisätutkimusten tutkimustulokset valmistuvat maaliskuun alussa, minkä johdosta asiantuntijalausunnon saaminen siirtyy huhtikuuhun. Tavoitteena on, että päätös myös Nanun koulurakennuksen tulevaisuudesta voidaan tehdä viimeistään kesäkuussa 2018.