Ajankohtaista

Nanun koulun muutto etenee aikataulussa, Hj. Nortamon koulu muuttokunnossa alkukesästä

Lapsi tekemässä tehtäviä koululuokassa.

Nanun koulun väistötilojen rakennustyön aikatauluun ei ole edellisen tiedotteen julkaisun jälkeen tullut muutoksia. Hj. Nortamon koulun tilaelementtien asennustyöt päästään aloittamaan viikkojen 13 ja 14 aikana.

Nanun koulu kokonaan muuttokunnossa kesäkuussa
Tämän hetkisen arvion mukaan tontille rakennettavista viidestä erillisestä rakennuksesta rakennukset A, D ja C ovat muuttokunnossa 15.3.2018 ja ensimmäiseksi muuttavat voivat aloittaa opiskelun 19.3.2018. E-rakennuksen muutto voidaan aloittaa 31.3. Rakennus B, jossa sijaitsevat muun muassa teknisen työn tilat, valmistuu alkuperäisen tavoiteaikataulun mukaisesti kesäkuussa 2018.

Ensimmäinen kuorma kalusteita lähtee puhdistukseen keskiviikkona 14.3. ja palautuu väistötiloihin puhdistettuna perjantaina 16.3. Yhteen kuormaan mahtuu noin kahden ison luokan kalusteet tai vaihtoehtoisesti noin neljän pienluokan kalusteet. Lähes koko kalusto on lähtökohtaisesti puhdistettavissa, mutta vanhat, huonokuntoiset välineet ja kirjat sekä avatut materiaalipaketit jätetään nykyiseen kiinteistöön eikä niitä lähetetä puhdistettavaksi.

Oppimateriaalit ja opettajien taukotilan kalusteet on tilattu ja niiden toimitus on luvattu tilojen valmistusmisajankohtaan mennessä.

Hj. Nortamon tilojen rakennus alkaa huhtikuussa
Hj. Nortamon koulun väistötilojen perustustyöt valmistuivat helmikuun lopulla. Urakoitsijan tämänhetkisen ilmoituksen mukaan tilaelementtien asennustyö alkaa viikolla 13 työmaan perustamiseen liittyvillä töillä. Varsinainen tilaelementtien asennus alkaa viikolla 14.

Arvion mukaan puolet tilaelementeistä on muuttokunnossa 15.5. mennessä. Toinen puoli rakennuksesta valmistuu kesän 2018 aikana. Käsitöiden opetukseen tarkoitetut tilat, jotka sijoitetaan Nanun koulun parkkipaikalle ruokalan viereen, valmistuvat kesän 2018 aikana syyslukukauden alkuun mennessä.

Hj. Nortamon nykyinen koulurakennus puretaan, Nanun tulevaisuus selviää kesäkuuhun mennessä
Rauman kaupunginhallitus päätti Sweco Asiantuntijapalvelut Oy laatimaan lausuntoon ja kaupungin tilapalvelujen tekemään kokonaisarviointiin perustuen, että Hj. Nortamon nykyinen koulurakennus puretaan. Uusi koulurakennus, johon sijoittuvat myös kansalaisopisto ja musiikkiopisto, sijoitetaan Karin kentälle. Samalle tontille rakennetaan myöhemmin myös uimahalli ja liikuntahalli.

Hankkeen suunnittelu aloitetaan välittömästi. Alustava tavoite on, että koulutyö uudessa rakennuksessa voisi alkaa elokuussa 2022.

Nanun koulurakennuksessa tehtyjen lisätutkimusten tutkimustulokset valmistuvat maaliskuussa ja asiantuntijalausunto huhtikuussa. Tavoitteena on, että päätös Nanun koulurakennuksen tulevaisuudesta voidaan tehdä viimeistään kesäkuussa 2018.

Nanun koulurakennuksen tutkimustulosten myötä saadaan myös asiantuntijan näkemys siitä, voidaanko Hj. Nortamon ja Nanun nykyisten koulurakennusten liikuntatiloja käyttää väistöjen aikana.