Ajankohtaista

Nanun koulun muutto väistötiloihin alkaa maaliskuussa ja Hj. Nortamon koulun aikaisintaan huhtikuussa

Lapsi tekemässä tehtäviä koululuokassa.

Nanun ja Hj. Nortamon väistötiloihin liittyvät työt ovat käynnistyneet ja koulut pääsevät muuttamaan toisiin tiloihin kevään aikana. Nanun muutto alkaa maaliskuun puolivälissä ja Hj. Nortamon koulu muuttaa myöhemmin keväällä.

Nanun väistötilat etenevät lähes aikataulussa

Nanun koulussa väistötilojen pystytystyö on käynnissä ja etenee vaiheittain. Yli puolet tilaelementeistä valmistuu helmikuun loppuun mennessä ja loput, kuten erikoisluokat sisältävät tilaelementit, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Tilaelementtien toimittajan osuuden valmistuttua rakennukseen asennetaan muun muassa atk-järjestelmät ja irtokalusteet. Ensimmäisten taloyksikköjen varustaminen alkaa helmikuun alussa ja jatkuu, kunnes viimeisen kokonaisuuden varustaminen on saatu valmiiksi.

‒ Tavoitteena on, että kaikki tilaelementtien nostot on suoritettu maaliskuun alkupuolella. Tämä mahdollistaa opiskelun turvallisen aloittamisen valmiina olevissa tiloissa vaiheittain maaliskuun puolivälistä lähtien samalla, kun kesken olevissa tiloissa tehdään sisätöitä, rakennuttajapäällikkö Kimmo Salminen toteaa.

Koulualueen tuleva muuntamo toimitetaan tämänhetkisen tiedon mukaan viikolla 10. Pysyvä sähkö saadaan kaikkiin rakennuksiin viimeistään 16.3. mennessä. Siihen saakka toimitaan väliaikaisen sähkön varassa.

Perustustyöt hidastavat Hj. Nortamon muuttoa

Hj. Nortamon koulun osalta työn toteuttamista alkuperäisen tavoiteaikataulun mukaisesti ovat vaikeuttaneet tontilla olleiden vanhojen väistötilojen poissiirto ja rakennuksen perustamisessa esiin tulleet haasteet. Alueella on tehty tarkempia pohjatutkimuksia, joiden perusteella rakennusalue on päätetty paaluttaa.

‒ Tavoitteena on, että perustustyöt valmistuvat tammikuun viimeisellä viikolla, minkä jälkeen tilaelementtien asennustyö voi alkaa. Vesselin viereiselle tontille rakentuvan väistötilan arvioidaan valmistuvan maaliskuun lopulla. Varustelu- ja kalustustöiden jälkeen rakennukseen päästänee muuttamaan aikaisintaan huhtikuun loppupuolella, Kimmo Salminen sanoo.

Hj. Nortamon koulun väistötiloihin ei tule käsitöiden ja kotitalouden opetukseen tarkoitettuja tiloja, vaan nämä tilat sijoitetaan Nanun koulun parkkipaikalle ruokalan viereen. Tilat valmistuvat syyslukukauden 2018 alkuun mennessä.

Uusia kalusteita hankitaan ja nykyisiä puhdistetaan

Molempien koulujen kalusteiden investointisuunnittelu on valmistunut. Parhaillaan lasketaan uusien kalusteiden hankintoja, jotka on tehtävä tammikuun loppuun mennessä.

Myös oppimateriaalitilausten valmistelu on alkanut.

‒ Nykyiset kovapintaiset kalusteet puhdistetaan. Henkilökuntaa ohjeistetaan erikseen oppimateriaalien puhdistuksesta ja/tai hävittämisestä. Varsinaisen puhdistuksen tekee ulkopuolinen toimija, jonka kaupungin puhtauspalvelut hankkii kilpailuttamalla, puhtauspalvelupäällikkö Sirke Keskitalo toteaa.

Muuttoprosessia varten kouluille on palkattu vahtimestari.

Nykyisten koulurakennusten kohtalo avoinna

Nanun ja Hj. Nortamon koulurakennusten suunnittelu on keskeytetty siihen saakka, kunnes päätetään rakennusten peruskorjauksesta tai korvaamisesta uusilla rakennuksilla. Mikäli peruskorjaukseen päädytään, koulujen yhteyteen on tarkoitus toteuttaa myös tarvittavat laajennusosat.

Päätöksenteko tulee perustumaan ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimiin arvioihin. Tavoitteena on tehdä päätös Hj. Nortamon koulusta helmikuun 2018 aikana.

Nanun koulurakennuksessa tehdään vielä lisätutkimuksia, joiden takia asiantuntijalausunnon saaminen siirtyy huhti-toukokuuhun. Tavoitteena on päättää Nanun koulurakennuksen tulevaisuudesta kesäkuussa 2018.