Ajankohtaista

Nanun koulun rakennetekninen kuntotutkimus valmistui

Nanun koulukiinteistöön kesällä 2017 tehty rakennetekninen kuntotutkimus on valmistunut. Koko kiinteistöä koskeneen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kiinteistön käyttäjillä esiintyneiden oireiden yhteys kiinteistön sisäilman laatuun. Tutkimuksen suoritti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

‒ Kuntotutkimuksessa selvitettiin rakennuksen ala- ja ulkoseinärakenteet sekä tutkittiin rakenteissa mahdollisesti esiintyvää kosteutta. Tutkituilta alueilta löytyi kohonneita kosteuspitoisuuksia A-osan alakerran lattian alta ja kohonneita mikrobipitoisuuksia B-, C- ja D-osien ulkoseinäeristeistä, rakennuttajapäällikkö Kimmo Salminen toteaa.

Lisäksi todettiin, että D-osan alapuolella olevassa ryömintätilassa on runsaasti vettä ja alapohjan tuuletus on heikko. Alapohjan tuuletusta on tarkoitus parantaa koneellisesti.

Ulkoseinärakenteissa havaittiin vuotokohtia ulkoilmasta sisätilaan päin. Vuotokohtia olivat lähinnä vanhojen patterikannakkeiden reiät, lattian ja seinän rajapinnat sekä ikkunoiden liitoskohdat.

‒ Seuraavaksi laadimme esiin tulleiden havaintojen perusteella koko kiinteistöä koskevan korjaussuunnitelman, joka on tarkoitus saada valmiiksi syksyn aikana. Kerromme tarkemmista aikatauluista suunnitelman valmistuttua, Kimmo Salminen sanoo.

‒ Toteutamme viipymättä korjaustoimenpiteet, jotka voidaan tehdä koulun toimintaa häiritsemättä. Isompia korjauksia varten varaamme ensi vuoden talousarvioon määrärahan ja teemme nämä korjaukset koulun lomajaksojen aikana, tilapalvelu- ja liikelaitosjohtaja Seppo Heikintalo toteaa.

Kaupungin ympäristöterveydenhuolto ja työterveyshuolto ovat osallistuneet tehtyjen tutkimusten ohjaamiseen ja tulevat käymään tulokset tarkkaan läpi.

Kuntotutkimuksen tulosten pohjalta on tarkoitus arvioida Työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti, miten sisäilmaston laatuun liittyvät tekijät vaikuttavat altistumiseen. Arvioinnin tekee FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Nanun koulussa työskentelee 404 oppilasta ja 90 henkilökuntaan kuuluvaa.