Nortamon Perhekeskus sai Sydänterveyden edistämisen alueellisen kunniamaininnan

Perhekeskuksen kunniamaininnan vastaanotto

Nortamon Perhekeskuksen neuvolan ja kouluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten poliklinikan yhteistyö on palkittu Sydänterveyden edistämisen alueellisella kunniamaininnalla. Kunniamaininnan myönsi Suomen Sydänliitto, Satakunnan sydänpiirin esityksestä. Kunniamaininnan vastaanottivat Nortamon Perhekeskuksen yhteiskokouksessa 4.6.2019 Perhekeskuksen päällikkö Anna Kuromaa, neuvolatyön osastonhoitaja Maritta Falin ja lastentautien erikoislääkäri Niina Koivisto sekä sairaanhoitaja Sofia Kalasniemi.

Nortamon Perhekeskus Raumalla kokoaa lasten, nuorten ja perheiden perustason palveluja saman katon alle. Palvelut ovat ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluja ja työ on moniammatillista perhetyötä lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin tueksi. Perhekeskuksen neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto sekä Lasten ja nuorten poliklinikka ja erityisesti näiden tahojen saumaton yhteistyö lapsiperheiden elintapaohjauksen kehittämisessä on ollut merkillepantavaa ja erinomaista.

Neuvokas perhe -kärkihankkeen aikana, vuosina 2017-2018, kaikki äitiys- ja lastenneuvolassa ja ala-koulujen kouluterveydenhuollossa työskentelevät terveydenhoitajat osallistuivat koulutuksiin, jonka jälkeen Neuvokas perhe -menetelmä otettiin käyttöön Raumalla kaikissa neuvoloissa ja alakouluissa lapsiperheiden elintapaohjauksessa. Koulutuksiin osallistui lääkäri-hoitaja-työpari myös Lasten ja nuorten poliklinikalta, jossa koulutuksen jälkeen käynnistyi elintapaohjauksessa toimintakulttuurin muutos myönteisen ja positiivisen kautta etenemiseen. Muutoksessa ja yhteistyön onnistumisessa ratkaisevaa on ollut koko henkilökunnan innostus ja esimiesten vankka tuki asialle.

Sydänterveyden edistämisen alueellisen kunniamaininnan tarkoituksena on huomioida ja kiittää sydänjärjestöjen ulkopuolisia toimijoita alue- ja paikallistasolla. Palkitsemisella halutaan nostaa esiin erilaisia toimijoita sydänterveyden edistämisen laajalla toimintakentällä. Palkinnon ovat Satakunnassa aiemmin saaneet muun muassa Kari Hietala (2018), Porin Palveluliikelaitos (2017), Yle Pori (2016), lastentarhanopettaja Kati Collander (2015), Viihtyisä Asemanmäki ry (2014), Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (2013), hammashoitaja Kirsi Vonk (2012), harjavaltalainen Jokisimat –vertaisryhmä (2011), Satakunnan keskussairaalan sydäntoimenpideyksikkö (2010) ja Ruosniemen koulu (2009).