Nuoret mukana kehittämässä Kuovin nuorisotalon palveluita

Biljardin peluuta Kuovilla

Rauman kaupunki on mukana avoimen nuorisotyön hankkeessa, jossa kehitetään arviointivälinettä nuorisotyöhön. Arviointivälineen pilotointi alkoi vuonna 2018. Siihen kuuluu neljä eri vaihetta, joista kolmas käynnistyi helmikuussa. Kolmannen vaiheen tavoitteena on kartoittaa kävijöiden tyytyväisyys nuorisotalojen tarjoamiin palveluihin. Raumalla kohteena ovat Kuovin nuorisotalon avoimet illat. Kyselyyn voi vastata Kuovin nuorisotalolla 4.3. asti.

Nuorisotalokysely teetetään samanaikaisesti useilla paikkakunnilla. Kyselyn tulokset raportoidaan nuorisotaloittain kevään aikana.

Arviointivälineen pilotoinnin ensimmäinen vaihe toteutettiin Raumalla arvioimalla Kuovin nuorisotalon käyttöaste. Käyttöasteesta tehtiin kirjallinen seloste, joka on luettavissa Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilta.

Toisessa vaiheessa järjestettiin vuorovaikutteinen keskustelupäivä, johon osallistui Raumalla 13 nuorta. Keskustelupäivän tuotoksena syntyneen etenemissuunnitelman laatimiseen osallistuivat nuorten lisäksi Kuovin, Vapaaseurakunnan ja Kalliokamarin nuorisotoiminnasta vastaavat henkilöt. Suunnitelmaan kirjattiin avointen iltojen sisältöön ja nuorisotyön näkyvyyteen liittyviä ideoita.

Nuorisotyön arviointiväline -hanke jatkuu kolmannen vaiheen jälkeen yhdenvertaisuuskartoituksilla. Kaksivuotinen hanke päättyy elokuussa 2020, minkä jälkeen käynnistyy uusi kaksivuotinen arviointikierros.

Käynnissä olevassa hankkeessa on mukana kuntia, seurakuntia ja järjestöjä. Sitä koordinoivat Loimaan, Turun ja Rauman kaupungit.

Avoimen nuorisotyön arviointivälineen pilotointi-hanketta esitellään 19.3. klo 9–16 Turussa, Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa, osoitteessa Aurakatu 16. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.