Ajankohtaista

Omenapuumaan luontoa palautetaan ennalleen – alueelle rakennetaan laidunalueita

Laidunalue kesällä Päivärannassa.

Rauman kaupunki on mukana Metsähallituksen Rannikko-LIFE-hankkeessa vuosina 2018-2025. Hankkeen tavoitteena on parantaa rannikkovyöhykkeen Natura 2000 -luontotyyppien ja EU:n määrittelemien harvinaisten kasvilajien suojelutasoa ennallistamis- ja hoitotoimilla sekä maanhankinnalla. Rannikko-LIFEn myötä Raumalla tehdään kuluvan kesän ja tulevan syksyn aikana ennallistamistoimenpiteitä Omenapuumaassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt Omenapuumaan luonnonhoitosuunnitelman, johon kuuluu muun muassa laidunalueiden rakentaminen.

Rauman Rannikko-LIFE-alueita ovat Omenapuumaa, Nurmeksen Päiväranta, Reksaaren Rohela sekä Ketolouttu, joka kuuluu Selkämeren kansallispuiston alueeseen. Muut saaristoalueet ovat kaupungin yksityisiä suojelualueita. Päivärantaan on jo toteutettu laidunalueita. Metsähallituksen luonnonkartoitustyöt jatkuvat kesän ajan, ja Rohelan sekä Ketoloutun alueilla tullaan tekemään luonnonhoitotöitä myöhemmin. Tämän vuoden aikana hanke ja hoitotoimet näkyvät erityisesti Omenapuumaassa.

– Omenapuumaassa on jo nähtävissä alustavat laidunalueiden tolpat. Pyrimme saamaan laidunalueiden rajaukset kuntoon kesän aikana. Syksyllä alueella hakataan puita ja karsitaan kasvustoa, jotta saamme vanhoja peltoalueita jälleen auki ja alueelle tyypillistä kasvustoa esiin. Lehtipuut tullaan jättämään paikoilleen, mutta erityisesti palsamipihtaa ja siperianlehtikuusta pyrimme karsimaan. Omenapuumaan laidunalueille on tarkoitus tuoda ylämaankarjaa kesällä 2021, viheraluepäällikkö Kustaa Elsilä kertoo.

Tulevat laidunalueet muuttavat hieman Omenapuumaan luontoreittejä. Muutoksista tiedotetaan tarkemmin työn edetessä.

Omenapuumaan luonnonhoitosuunnitelmaan kuuluivat myös vesijättöjen lunastukset. Kun maa kohoaa tai vedenpinta alenee, rantaviiva siirtyy ja rannan ja vesirajan väliin syntyy kapea maakaistale. Kaupunki lunasti Omenapuumaan vesijättöalueet itselleen.

Rannikko-LIFE hankkeesta vastaa Metsähallitus. Rauman lisäksi hankkeessa mukana olevia kumppaneita ovat Raahe, Turku, Tallinna, Turun yliopisto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, WWF Suomi ja Viron ympäristöhallinto.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 8,7 miljoonaa euroa, josta 60 prosenttia eli 5,2 miljoonaa euroa on EU:n rahoitusta. Rauman osuus budjetista on noin 290 000 euroa, josta 175 000 euroa on EU:n tukirahaa.

 

Kuvassa Nurmeksen Päivärannan laidunaluetta.