Ajankohtaista

Opintoavustuksia haettavissa syyskuun aikana

Rauman kaupunkimaisemaa.

Apteekkari Nybergin opintoavustusrahaston korkovaroista lukuvuodeksi 2017-2018 julistetaan haettavaksi raumalaisille opiskelijoille (kotipaikka Rauma syyskuu 2017), jotka opiskelevat menestyksellisesti toista astetta ylemmässä oppilaitoksessa (esim. ammattikorkeakoulu, muu korkeakoulu, yliopisto) tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Tästä rahastosta myönnetään avustusta samalle henkilölle enintään viisi (5) kertaa. Avustusta ei myönnetä toisen asteen (lukio tai ammattioppilaitos) jälkeen ensimmäistä vuottaan opiskeleville eikä ammatillisen, tieteellisen tai taiteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen.

Hakulomakkeita saa kaupungin palvelupiste Pyyrmanista (Valtakatu 2) ja linkki hakulomakkeeseen löytyy myös sivulta

www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/opintoavustukset/opintoavustukset-apteekkari-nybergin-opintoavustusrahastosta/

Hakulomakkeissa mainitaan tarvittavat liitteet.

Hakemukset on toimitettava 29.9.2017 klo 15 mennessä kaupungin palvelupiste Pyyrmaniin (Valtakatu 2). Hakijat saavat tiedon päätöksestä kirjeitse joulukuun alussa ja avustukset maksetaan vuoden viimeisellä viikolla.

Rauman kaupunginvaltuuston 75-vuotisrahastosta haettavan opintoavustusten saajina voivat tulla kysymykseen vähävaraiset, lahjakkaat ja ahkerat raumalaiset opiskelijat. Tästä rahastosta myönnetään avustusta samalle henkilölle enintään kolme (3) kertaa.

Hakulomakkeita saa Rauman Lyseon lukiosta ja kaupungin palvelupiste Pyyrmanista (Valtakatu 2) ja linkki hakulomakkeeseen löytyy myös sivulta

https://www.rauma.fi/kasvatus-ja-koulutus/opintoavustukset/opintoavustukset-rauman-kaupunginvaltuuston-75-vuotisrahastosta/

Hakulomakkeissa mainitaan tarvittavat liitteet.

Hakemukset on toimitettava 29.9.2017 klo 15 mennessä.

Raumalla opiskelevat toimittavat hakemuksensa Rauman Lyseon lukioon ja muut opiskelijat kaupungin palvelupiste Pyyrmaniin (Valtakatu 2). Hakijat saavat tiedon päätöksestä kirjeitse joulukuun alussa ja avustukset maksetaan vuoden viimeisellä viikolla.