Ajankohtaista

Osassa kaupungin maanvuokraveloituksia esiintynyt häiriöitä

Rauma-tunnus sinisellä taustapohjalla.

Rauman kaupunki on tietoteknisen virheen takia lähettänyt 91 suoramaksuasiakkaalle neljään kertaan saman ilmoituksen maanvuokrasopimuksen veloituksen suoramaksusta. Kaupungin edustajat ottavat yhteyttä kyseisiin asiakkaisiin ja pyytävät heitä olemaan yhteydessä pankkiinsa ja varmistamaan, että suoramaksu veloittuu asiakkaan tililtä vain yhden kerran.

Vian selvittely on käynnissä. Rauman kaupunki pahoittelee suuresti tilannetta.

Lisätietoja antaa laskenta- ja maksuliikennesuunnittelija Tarja Helminen, puh. 02 834 3605, tarja.helminen@rauma.fi.