Ajankohtaista

Osmosen talon asumispalvelut suljetaan Raumalla 3.8.2017

Rauman seudun mielenterveysseura ja Rauman kaupunki ovat päättäneet lopettaa toiminnan päihde- ja mielenterveyskuntoutujille suunnatussa tukiasumisyksikkö Osmosen talossa toistaiseksi 3.8.2017 lähtien. Sulkemisen syynä ovat toistuvat asukkaisiin, työntekijöihin ja vartijoihin kohdistuneet uhkatilanteet. Tukiasumisyksikkö suljetaan, sillä siellä ei enää pystytä turvaamaan asumis- ja työturvallisuutta. Suurimman osan häiriöistä ovat aiheuttaneet talon ulkopuoliset henkilöt. Huumausaineiden epäillään liittyvän asiaan.

‒ Emme enää pysty turvaamaan asukkaiden ja henkilöstön turvallisuutta. Kesäaikana vartiointia on lisätty huomattavasti, mutta sekään ei ole ollut riittävää. Vartiointiliike on joutunut toistuvasti poistamaan ulkopuolisia talosta etenkin yöaikana. Maanantaista 31.7. lähtien vartiointipalveluja ei ole enää ollut saatavilla turvallisuuden vaatimalla tavalla. Osmosen talosta on tullut levoton ja ympäristöä häiritsevä. Tehdyt työ- ja asumisturvallisuutta parantavat toimenpiteet eivät ole tuottaneet toivottua tulosta, Rauman kaupungin sosiaalipalvelujen johtaja Leena Kivimäki toteaa.

Yksikössä ilmenneitä ongelmia on pyritty ratkaisemaan koko kevään ajan muun muassa yhteistyössä poliisin kanssa. Tavoitteena on ollut asumisyksikön toiminnan jatkaminen.

‒ Edelleen jatkuvien vakavien ongelmien takia päädyimme asumisyksikön sulkemiseen. 1.8. alkaen vain kahdella asukkaalla on ollut voimassa oleva tukiasumissopimus. Mikäli asukkaalla ei ole muuta asumisvaihtoehtoa, hänellä on mahdollisuus siirtyä kaupungin omaan Sillanpielen toimintakeskukseen. Asukkaiden kanssa on keskusteltu vaihtoehdoista. Sulkeminen ei ole tullut asukkaille ja työntekijöille yllätyksenä, koska tilanne on ollut jo pitkään vakava, Leena Kivimäki sanoo.

Osmosen talossa on kymmenen tukiasuntoa, jotka on tarkoitettu päihde- ja mielenterveysongelmaisten henkilöiden väliaikaiseen asumiseen. Yksikössä on järjestetty päivätoimintaa sekä talossa että muualla omissa asunnoissaan asuville. Toiminnasta on vastannut Rauman seudun mielenterveysseura. Osmosen talo sijaitsee osoitteessa Alfredinkatu 5.

Päivätoiminta jatkuu muissa toimipisteissä. Henkilöstöresurssit on suunniteltu siirrettävän koteihin vietävään työhön ja Sillanpielen toimintakeskuksen tukemiseen. Tukityötä asukkaiden ja päiväkävijöiden kanssa jatketaan.