Ajankohtaista

Paperituotteiden lisääntynyt vienti piti Rauman Sataman kasvu-uralla alkuvuonna

Laiva Rauman satamassa

Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahden mukaan paperin ja kartongin hyvä veto on mukava uutinen, koska Raumalla paperituotteiden osuus on noin 40 prosenttia kokonaisliikenteestä.

– Sahatavaran vientimäärien lasku alkuvuonna on pienoinen yllätys. Tämä on vaikuttanut myös konttimäärän hienoiseen laskuun. Tilanne saattaa loppuvuoden aikana korjaantua. Arvioimme tällä hetkellä, että vuoden 2018 satamaliikenteen kokonaisliikennemäärä on noin 5,9 miljoonaa tonnia ja konttiliikenne noin 280 000 konttiyksikköä, Asumalahti kertoo.

Rauman sataman kokonaisliikenne oli vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 2,9 milj. tonnia, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 prosenttia. Alkuvuonna paperin ja kartongin vienti oli yli kymmenen prosentin kasvussa, mutta sellun ja sahatavaran vienti ja öljytuotteiden tuonti olivat laskussa.

Alkuvuonna 2018 kuljetettiin Rauman kautta noin 136 600 konttiyksikköä (TEU), mikä merkitsee 3,2 prosentin laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Laivakäyntejä oli 587 kappaletta, joka oli 35 enemmän kuin alkuvuonna 2017. Satamaliikenteestä vientiä oli 2,1 milj. tonnia (+4,1 %), tuontia 0,82 milj. tonnia (-6,7 %) ja kotimaan liikennettä ainoastaan 0,05 milj. tonnia.

– Noin puoli vuotta sitten valmistuneet meriväylän syvennys ja konttiterminaalin laajennus eivät vielä näy kuljetusmäärissä, mutta uutta syvempää väylää hyödyntäviä laivoja on jo satamassa käynyt. Uskomme, että täysi hyöty investoinneista saadaan muutaman vuoden kuluessa, Asumalahti kertoo.