Ajankohtaista

Papinpellon kunnallistekniikan maaperänvahvistustyöt saatu päätökseen

Tietyömaan liikennemerkki

Papinpellon kunnallistekniikan rakennusalueella tehtiin pohjanvahvistustoimenpiteitä ja stabiloitiin maaperää ennen rakentamista. Stabilointityöt on saatu päätökseen. Rakennusurakka jatkuu seuraavaksi kaivutöillä ja maamassojen kuljetuksella.

Ennen maanajoa suoritetaan Luoteisväylän ja Metsotien/Viaporin portin liittymäalueen painopenkkojen poistaminen. Työ alkaa Luoteisväylän varrelta torstaina 15.3. Samalla tehdään myös muutoksia kevyen liikenteen järjestelyihin. Viaporin portin suuntaisesti kulkeva väliaikainen kevyen liikenteen väylä ja Luoteisväylän suojatie siirretään takaisin vanhaan paikkaan.

Maamassoja ajetaan Papinpellosta Luostarinkylän eritasoliittymän viereiselle läjitysalueelle. Läjitysalue sijaitsee Pohjoiskehän itäpäässä. Maamassojen kuljetus tapahtuu Luoteisväylän (Metsotiestä pohjoiseen) ja Pohjoiskehän kautta. Luoteisväylällä säilyy urakan loppuun asti nopeusrajoitus 30 km/h Metsotien liittymän kohdalla.

Papinpellon pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan samaa reittiä pitkin kaupunkialueen ulkopuolelle ongelmajätekeskuksiin.

Papinpellon rakentaminen vaikuttaa kaupungin pohjoisosan katuverkon liikennejärjestelyihin. Työmaaliikenne tulee olemaan vilkasta. Työmaa-alueen läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta liikenteessä.

Urakan valmistumisajankohta on syyskuun 2018 lopulla. Metsotie on kokonaisuudessaan päällystetty toukokuun lopussa.

Papinpellon urakoitsijana toimii LM-Suomiset Oy.