Ajankohtaista

Papinpellon kunnallistekniikan rakentamistyöt katkaisevat Sorkantien liikenteeltä 10.12.

Tietyömaan liikennemerkki

Sorkantien liikenne katkaistaan maanantaina 10.12. klo 7 kaivutyön ajaksi välillä Itsenäisyydenkatu – Leikarinkaarre. Kadun katkaisu sulkee myös kevyen liikenteen yhteydet tällä katuosuudella.

Liikenne ohjataan katkaisun ajaksi Metsotien kautta. Metsotie avataan liikenteelle maanantaina klo 7 alkaen, kun Sorkantien kaivutyö alkaa. Linja-autoreitti kulkee myös Metsotien kautta rakennustyön ajan. Työmaa-alueelle jäävä pysäkki ei ole käytössä. Korvaava pysäkki järjestetään Metsotien ja Riekkopolun väliin. Metsotiellä pysäköinti on kielletty molemmin puolin katua.

Sorkantien ali kaivetaan 1000 mm sadevesilinja, jota pitkin johdetaan sadevesiä Sorkantien pohjoisosista ja Porintien suunnasta Papinpellon hulevesikosteikkoon. Samalla Sorkantien kaivantoon asennetaan myös jätevesilinja ja kaapeliputkia. Louhinnasta johtuen arvioitu rakentamisaika on noin viikko.

Papinpellon katualueet on päällystetty ja viimeistelytöitä tehdään parhaillaan muun muassa liikennemerkkien ja valaistuksen asennustöiden osalta. Talven aikana Papinpellon alueella tehdään vielä hulevesikosteikon laajennustöitä. Alueen istutuksia ja muita vihertöitä jatketaan keväällä 2019.

Papinpellon urakoitsijana toimii LM-Suomiset Oy.

Kiertotie kartalla 10.12.