Ajankohtaista

Papinpellon uusi vuoropäiväkoti koostuu useista kotialueista

Papinpellon vuoropäiväkodin havainnekuva.

Rakenteilla olevaan Papinpellon vuoropäiväkotiin tulee rakenteellisia hoitopaikkoja yhteensä 120 lapselle. Toimintaympäristössä hyödynnetään niin sanottuja kotialueita, joita rakennetaan yhteensä kuusi.

Kotialueet muodostuvat ryhmähuoneesta, lepo- ja leikkihuoneesta sekä wc-tiloista. Lisäksi tiloihin voidaan katsoa kuuluvaksi naulakko- ja kuraeteistilat.

Kotialueet jakaantuvat kolmeen erilliseen soluun, jotka ovat sisätiloiltaan yhteydessä toisiinsa leikki- ja lepohuoneiden välityksellä. Näin mahdollistetaan vielä yhden kotialuetilan lisääminen tarvittaessa. Pienten lasten kotialueilla mitoitus on 13 paikkaa ja vanhempien lasten kotialueilla 25 paikkaa.

– Tilaohjelman mukaisesti päiväkotiin tulee kaksi alle kolmevuotiaiden kotialuetta ja 3–5-vuotiaiden kotialueita kolme. Näiden lisäksi on vielä yksi erillinen, muita kotialueita suurempi sekä kodinomaisempi vuorohoidon kotialue. Siellä lasten ikäjakauma on 1–8-vuotta, rakennuttajainsinööri Juha Tuominen kertoo.

Päiväkotiin tulee myös pieni tila liikuntatarkoitukseen, ruokailutila, tilat henkilökunnalle, siivoajille sekä keittiö- että huoltohenkilökunnalle. Aidattu leikkipiha sijoittuu rakennuksen eteläpuolelle.