Ajankohtaista

PARTY-hanke kehitti Raumalle uusia toimintamalleja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

party-tiimi

Pitkäaikaistyöttömille suunnattu PARTY – Parempaa työ- ja toimintakykyä -osahanke toteutettiin Raumalla ajalla 1.4.2015–31.3.2018. Vaikka kolmivuotinen hanke päättyi, saavat hyväksi todetut toimintamallit jatkoa. Raumalla osa pilotoiduista ryhmätoiminnoista ja työhönvalmennuksesta jatkuu.

PARTY-hankkeen tavoitteena oli edistää pitkäaikaistyöttömien työllistymistä, parantaa heidän elämänlaatuaan ja ohjata myös tarvittaessa eteenpäin sopivien palvelujen pariin. Raumalla hankkeen kotipesä sijaitsi Sinkokadun palvelukeskuksessa, mikä koettiin oivalliseksi ja monialaiseksi työskentelypaikaksi. Samoissa tiloissa toimii Työtoimintakeskus Pooki, Tukitalo Merituuli ja Kuntoutumisyksikkö, mikä toi synergiaetua hankkeen toiminnalle ja osaltaan lisäsi myös yhteisöllisyyttä hankkeen kohderyhmän osalta.

Hankkeen keskeisimpiä kehityskohteita olivat muun muassa kuntoutuskoordinaatio, ohjausosaaminen, ammatillinen kuntoutus, työ- ja toimintakyvyn arviointimallit sekä uudet työllistymiskeinot. Myös palvelumallien kehittämiseen tartuttiin – hankkeen myötä keskityttiin esimerkiksi yksilöohjaukseen, käytännönläheiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon jatkokehittämiseen. Yksi tärkeimmistä oli kuitenkin asiakkaiden toiminnallisen ryhmätoiminnan mahdollistaminen.

– Järjestimme 33 erilaista ryhmää, joiden teemat pitkälti kumpusivat asiakkaiden ajatuksista ja ideoista, kuten kädentaitoja kierrätysteemalla, avoimille työmarkkinoille suuntaamista sekä kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä maahanmuuttajille. Tuotimme yhdessä mielekkyyttä tekemisen kautta, PARTY-hankkeessa projektityöntekijänä toiminut Kaisu Patrakka kertoo.

Raumalla hankkeen parissa oli noin 250 asiakasta, jotka ohjautuivat toimintaan mukaan Rauman seudun työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun kautta, TE-toimistosta, Rauman sosiaalitoimen saatteella tai itse toiminnasta kuulleena ja kiinnostuneena.

– Vaikka varsinainen hanke pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi Raumalla päättyy, toiminta asiakkaiden kanssa jatkuu, sillä hyviksi todetuista toiminta- ja palvelumalleista halutaan pitää kiinni, Patrakka toteaa.

Hankkeen synnyttämiä toimintamalleja, eli muun muassa ryhmätoimintaa, vievät jatkossa eteenpäin ohjaaja Kaisu Patrakka, työvalmentaja Sari Suominen sekä sairaanhoitaja Carita Virtanen (kuvassa).

Selkeitä tuloksia ja hyvää fiilistä

Hankkeen tuloksista projektipäällikkö Marianne Kivelä kertoo, että asiakkaista noin 10 prosenttia työllistyi ja toiset 10 prosenttia aloitti opinnot. PARTY-hanke kerrytti säästöä työllisyydenhoidon kustannuksista ryhmätoimintojen ansiosta Rauman kaupungille yhteensä noin 320 000 euroa.

Palaute PARTY-hankkeen toiminnasta on ollut hyvää niin asiakkailta kuin hankkeen parissa työskennelleiltä työntekijöiltäkin.

– Hyvillä fiiliksillä tässä jatketaan, olemme päässeet kolmessa vuodessa hienosti eteenpäin ja asiakaslähtöisyydestä olemme saaneet kiitosta, Rauman PARTY-hankekokonaisuuden projektipäällikkö Marianne Kivelä tiivistää.

PARTY oli valtakunnallinen Rauman kaupungin hallinnoima ESR-osarahoitteinen hankekokonaisuus, jonka tavoitteena oli edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä luoda heille uusia ja kokonaisvaltaisempia palveluja. Mukana olivat osahankkeillaan Rauman, Turun, Salon ja Someron kaupungit, Euran ja Eurajoen kunnat, TaitoKunto Oy, Työterveyslaitos ja Vates-säätiö.