Ajankohtaista

Petäjäksen satamaosuuden kehittäminen jatkuu

petäjäs vaiheet 2 ja 3

Rauman Satama Oy aloittaa työt Petäjäksen vaiheiden 2 ja 3 toteuttamiseksi. Petäjäksen satamaosassa louhitaan kalliota ja täytetään vesialueita. Työt aloitetaan toukokuussa ja urakka valmistuu vuoden 2019 syksyllä. Investoinnin valmistuttua uutta kenttätilaa varastointikäyttöön saadaan yhdeksän hehtaaria.

Uudet valmistuvat kenttäalueet mahdollistavat tämän vuoden helmikuussa käyttöönotetun konttiterminaalin laiturikapasiteetin täyden hyödyntämisen. Lisätila mahdollistaa myös keskustelut uusista hankkeista ja asiakkuuksista.

Nyt toteutettavan kenttäinvestoinnin kustannusarvio on noin 12,5 miljoonaa euroa, johon sisältyy varsinaisen rakennusurakan lisäksi pilaantuneiden maa-ainesten käsittely sekä alueen sähköistys-, valaistus-, meluntorjunta- ja maisemointityöt.

– Nyt käynnistyvä investointi on johdonmukainen jatke hiljattain valmistuneille väylän syvennystöille ja konttiterminaalin laajennukselle, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

– Kiinnostus valmistuviin uusiin alueisiin on ollut suurta ja tällä hetkellä jokaisesta valmistuvasta neliömetristä on olemassa joko vuokrasopimus, esisopimus tai varaus, Asumalahti jatkaa.

Urakkasopimus allekirjoitettiin Työyhteenliittymä Petäjäksen kanssa perjantaina 27.4. Työyhteenliittymään kuuluu Vilppulan Kivijaloste Oy, Maanrakennus Mikko Tiensuu Oy ja Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy.