Ajankohtaista

Pohjoiskehän koulu harjakorkeudessa

Pohjoiskehän_koulu_ulkoa_2_20.12.

Pohjoiskehän koulun harjannostajaisia vietettiin torstaina 24.1. Tilaisuus alkoi työmaakierroksella klo 12.30. Varsinainen harjannostajaisosuus alkoi klo 13 rakenteilla olevan koulun liikuntasalin tiloissa.

Pohjoiskehän varteen sijoittuvan koulun rakentaminen käynnistyi vuoden 2018 alussa. Opetustoiminta koulussa alkaa syksyllä 2019.

Uuteen kouluun siirtyvät kokonaisuudessaan Syvärauman ja Merirauman koulut sekä yksi opetussarja Pyynpään koulusta. Lisäksi 1‒6-luokkien yleisopetuksen kanssa samoissa soluissa tulee toimimaan erityisopetusta tarjoava Malmin koulu, johon ennen muuttoa yhdistyy Naulan alakoulu. Koulussa on tilat myös kolmelle esiopetusryhmälle ja iltapäiväkerholle.

Ensi vaiheessa Pohjoiskehän kouluun siirtyy noin 400 oppilasta, sillä 6.-luokkalaisia on kaksi sarjaa ja saman ikäisiä erityisoppilaita vähemmän. Jatkossa oppilasmäärä kasvaa. Koulun kokonaisoppilasmäärä tulee olemaan perusopetuksessa noin 550. Henkilökunnan määrä on reilu 100.

Hankkeen kokonaiskustannukseksi tarjousten jälkeen muodostui noin 19,6 miljoonaa euroa. Rauman kaupunginhallitus lisäsi 5.2.2018 tekemällä päätöksellään 450 000 euron määrärahan urheilukentän laajentamista varten. Tuleva urheilukenttä on kooltaan 120 x 80 metriä. Kustannustasoksi muodostuu lisäyksen jälkeen noin 20 miljoonaa euroa.

Lisäksi hankkeeseen on varattu irtokalustehankintoihin käyttäjän hankintana noin 1,9 miljoonaa euroa, mikä sisältää irtokalusteet, atk-laitteet ja varusteet.

Rakennuskohde on huoneistoalaltaan 8 626 htm², bruttoalaltaan 9 760 htm² ja tilavuudeltaan 51 980 m³.

Pohjoiskehän koulun rakennusaikataulun eteneminen

Kaupunginhallitus hyväksyi 29.5.2017 hanke-esityksen ja valtuutti teknisen toimialan valmistelemaan KVR-urakan tarjouspyyntöasiakirjoja tarjouspyyntöä varten. Tavoitteeksi asetettiin koulutoiminnan alkaminen syksyllä 2019.

Tarjouspyynnöt lähetettiin 12.9.2017 ja tarjoukset tuli jättää 20.10.2017 mennessä. Tarjouksia saatiin kolme. Tekninen valiokunta päätti 12.12.2017 valita Pohjoiskehän koulun KVR-urakoitsijaksi Hartela Länsi-Suomi Oy:n.

Rauman kaupunki aloitti työt uuden koulun tontilla puiden kaadolla 8.1.2018. Hartela Länsi-Suomi Oy aloitti varsinaiset rakennustyöt helmikuun alussa 2018.

Työt etenevät aikataulussa. Koulurakennus otetaan vastaan rakennuslohkoittain, alkaen koulun C-osasta ja siirtyen B-osaan. Viimeisenä otetaan vastaan koulun A-osa. Varsinaiset vastaanottopäivät varmistuvat helmikuun aikana.

Tilaaja ja rakennuttaja
Rauman kaupunki, Tekninen toimiala, tilapalvelut
Kanalinranta 3, 26100 Rauma

• Projektinvetäjä Kimmo Salminen
• Arkkitehti Minna Linnala
• Rakennustöiden valvoja Juha Tuominen
• Sähkövalvoja Konsta Pohjola
• LVI-valvoja Toni Suursoho/Janne Peni
• RAU-valvoja Matti Lehtonen

KVR-urakka (suunnittele ja rakenna), urakoitsija Hartela Länsi-Suomi Oy

Suunnittelu
• Arkkitehtisuunnittelu, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy
• Rakennesuunnittelu, Sweco Rakennetekniikka Oy
• Talotekniikkasuunnittelu, Insinööritoimisto Juhani Lehtonen Oy
• Sähkösuunnittelu, Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy
• Pohjarakennesuunnittelu, SM Maanpää Oy

KVR-urakoitsijan aliurakoitsijat
• Ilmanvaihto, Satatech Talotekniikka Oy
• Putkityöt, LVT-Putki Oy
• Sähkötyöt, Rauman Sähkö- ja Teleasennus Oy
• Rakennusautomaatio, LVI-Säätölaitepalvelu Mäkinen Oy
• Maanrakennus, Maanrakennus Jalonen Oy

Lattiamateriaalit esillä.
Toimialajohtaja Tomi Suvanto toivotti vieraat tervetulleiksi.