Ajankohtaista

Pohjoiskehän koulun alueen liikennesuunnittelussa huomioidaan turvallisuus

Pohjoiskehän liikenneympyrä kesäkuussa 2018

Uuden koulun tonttialueen liikennesuunnitteluun on kiinnitetty huomiota, vaikka koulukokonaisuus onkin vielä rakennusvaiheessa. Kaikki saattoliikenne Pohjoiskehän koululle tulee tapahtumaan Pohjoiskehän liikenneympyrän kautta, mistä on yhteys koulun edustalle kääntöpaikalle eli niin sanotulle jättöpaikalle. Kääntöpaikan myötä koulun piha-alueella ei tarvitse peruuttaa ajoneuvoilla, mikä helpottaa kuljettajien havainnointia ja lisää koululaisten turvallisuutta.

Kevyen liikenteen väylä tulee kulkemaan Uudenlahdentien kautta koulun pihaan asti. Myös vastaavasti Pohjoiskehän liikenneympyrän puolelta rakennetaan piha-alueelle johtava kevyen liikenteen väylä. Hirvitien pyörätietä jatketaan tänä kesänä Pohjoiskehälle.

Uudenlahdentien liittymän kohdalla on jo saarekkeellinen suojatie, joka mahdollistaa kävelijälle kaistojen ylittämisen yksi kerrallaan. Myös Pohjoiskehälle koulun läheisyyteen rakennetaan vastaava saarekkeellinen suojatie tämän kesän aikana turvaamaan tien ylitystä. Hirvitien tuleva jatkettu kevyen liikenteen väylä johtaa kyseiselle suojatielle. Pohjoiskehän liikenneympyrä toimii hidasteena autoilijoille.

Koska koulun tiloja tullaan käyttämään myös iltaisin, on iltakäyttäjienkin kulkua suunniteltu. Tavoitteena on, että kansalaisopiston iltakäyttöön liittyvä liikenne tapahtuu Pohjoiskehän kautta. Liikuntahallin iltakäyttäjät taas ohjataan kulkemaan Uudenlahdentien kautta suoraan liikuntahallin ovelle. Myös huoltotie kulkee Uudenlahdentien kautta. Opettajien parkkipaikat sijoittuvat myös huoltotien varteen.