Ajankohtaista

Pohjoiskehän koulun hallinnollisen rehtorin viran hakuaikaa jatkettu 20.8. asti

Pohjoiskehän koulun havainnekuva

Ensimmäisellä hakukierroksella Pohjoiskehän koulun hallinnollisen rehtorin virkaan saapui viisi hakemusta 4.6. mennessä. Hakuaikaa päätettiin jatkaa vähäisen hakemusmäärän vuoksi. Uusi hakuaika alkoi sunnuntaina 5.8. ja päättyy maanantaina 20.8. klo 16. Aiemmat viisi hakemusta huomioidaan valintaa tehtäessä.

Pohjoiskehän koulussa tulee toimimaan hallinnollinen ja pedagoginen rehtori. Hallinnollisen rehtorin toivotaan aloittavan työt vuoden 2018 lokakuussa. Pedagogisena rehtorina uudessa koulussa jatkaa Malmin ja Naulan erityiskoulujen rehtori Taina Suvikas.

Päävastuu koulun toiminnan johtamisesta tulee olemaan hallinnollisella rehtorilla.

– Pohjoiskehän koulun hallinnollisen rehtorin tehtävä on vaativa. Yleis- ja erityisopetuksen yhdistäminen vaatii osaamista ja sitoutumista. Myös henkilökuntaa tulee olemaan paljon, opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto toteaa.

Hallinnollisen rehtorin työnkuvaan kuuluu muun muassa hallinnollisten päätösten tekoa, talousasioita, viestintää, rekrytointia sekä turvallisuudesta ja työsuunnittelusta huolehtimista.

– Suunnitelmia talveksi on jo tehty jonkin verran esimerkiksi koulutuksista ja uuden koulun toimintakulttuurin rakentamisesta. Henkilökuntaratkaisuihin paneudutaan kuitenkin tarkemmin vasta syyskuussa rehtorin valinnan jälkeen, Viljanen-Lehto kertoo.

Tutustu Pohjoiskehän koulun hallinnollisen rehtorin työnkuvaan ja hakuilmoitukseen osoitteessa kuntarekry.fi.