Pohjoiskehän koulun kalustesuunnittelu käynnissä

pohjoiskehän_koulu_kalusteet_luokka

Pohjoiskehän koulun sisätiloihin suunnitellaan ja hankitaan parhaillaan kalusteita. Kalustuksen suunnittelussa on alusta asti painotettu muunneltavuutta, joustavuutta sekä mukavuutta opetuskäytössä.

Uusi rakenteilla oleva alakoulu koostuu useista eri soluista, jotka pitävät sisällään opetustiloja ja niin kutsuttuja keskustoreja. Kaikki tilat on suunniteltu yhteisopetuskäyttöön soveltuviksi. Luokkatiloja voidaan esimerkiksi yhdistää avautuvilla väliseinillä, jolloin yhteisopetus mahdollistuu.

– Koulun ulkoiset puitteet mahdollistavat joustavan toimintamallin, joten kalusteilta toivomme samaa. Siirrettävyys sekä kalusteiden monipuolinen hyödyntäminen ovat etusijalla, Pohjoiskehän koulun rehtori Jukka Raiskinmäki kertoo.

Koulun kalustukseen kuuluvat oppilaspöydät, joita on helppo siirrellä esimerkiksi ryhmätöitä varten. Kalusteilla tähdätään myös toiminnallisuuteen – tarkoitus ei ole enää istua koko päivää koulussa.

– Oppilaspöytien lisäksi hankitaan toisenlaisia työtasoja, jotka mahdollistavat työskentelyn esimerkiksi seisten. Myös säilytyslokerokokonaisuudet on suunniteltu työskentelytasoina hyödynnettäviksi. Keskustorit kalustetaan myös monipuolisesti, Raiskinmäki sanoo.

Nykypäivänä myös kouluissa käytetään entistä enemmän niin kutsuttuja pehmeitä sisustusratkaisuja. Pohjoiskehän koulun luokka- ja opetustiloihin on hahmoteltu muun muassa noppatuoleja, säkkituoleja ja sohvia.

– Pohdinnassa on myös eräänlaisen katsomorakenteen hyödyntäminen keskustori- tai luokkatilassa. Tällainen pienkatsomo saadaan sovitettua pieneenkin tilaan, Raiskinmäki kertoo.

1.-2.-luokkien solu
Esimerkkiluokka