Ajankohtaista

Pohjoiskehän koulun tapaturman syitä selvittävä työryhmä aloitti selvitystyön

Rauma-tunnus sinisellä taustapohjalla.

Pohjoiskehän koulussa 10.2. sattuneen onnettomuuden selvitystyötä tekemään perustettu työryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa torstaina 27.2. Kokouksessa käytiin läpi tapahtumien kulkua ja työryhmän selvitystyön sisältöä ja tavoitteita.

Tavoitteita nähtiin olevan kolme: yleisen turvallisuuden lisääminen ja turvallisuusnäkökulman korostaminen kaikessa kaupungin toiminnassa, tapaturmien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä kokonaisvaltaisen ja konkreettisen riskienhallinnan parantaminen.

Pohjoiskehän koulun tapaturman osalta selvitetään yhteinen tilannekuva, tapaturman taustalla olevat tekijät, toiminta tapaturman aikana ja tapaturman jälkihoito.

Tapaturman jälkihoidosta todettiin, että nopeasti käynnistetty kiinteistöjen kalusteiden tarkastus on edennyt ripeästi. Nyt on käyty läpi 61 kiinteistöä mukaan lukien kaikki koulut ja päiväkodit. Toimintatapaa on muutettu siten, että kaikki yli metrin korkuiset kaapit on varmuuden vuoksi kiinnitetty.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupungin eri toimialoista riippumaton vs. kaupunginreviisori Johanna Suokanto. Jäseniä ovat vs. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto, sivistystoimen toimialajohtaja Soile Strander, tilapalvelujohtaja Olli-Pekka Kumpula, rakennuttajapäällikkö Kimmo Salminen, opetus- ja nuorisojohtaja Hanna Viljanen-Lehto, kaupunginlakimies Mikajuhani Numminen, työhyvinvointipäällikkö Ulla-Maija Leppäkoski ja strateginen viestintäasiantuntija Kristiina Lehtonen, joka toimii työryhmän sihteerinä.

Työryhmän seuraava kokous on maaliskuussa.